Βιβλία

Λεξικό της παιδαγωγικής

Το ανά χείρας επίτομο "Λεξικό της παιδαγωγικής" είναι το πρώτο της κατηγορίας αυτής στην ελληνική γλώσσα, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν περισσότερα του ενός, με πρώτη τη Γερμανία, όπου κυκλοφορούν τουλάχιστον μια δωδεκάδα παιδαγωγικά λεξικά. Στην ελληνική γλώσσα είναι πάντως αξιομνημόνευτες δύο παιδαγ...

Θέματα διδακτικής

Συνταγμένο σε μορφή Λεξικού, αυτό το βιβλίο αποτελεί επί της ουσίας μια συνοπτική παρουσίαση όλου του φάσματος της διδακτικής μεθοδολογίας. Ο σκοπός του είναι να φέρει τον αναγνώστη σε επικοινωνία με τις συνολικές και συναρθρωτικές αντιλήψεις που επικρατούν στον χώρο της διδακτικής. ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...