Βιβλία

Teacher Education in the Balkan Countries

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Teacher Education in the Balkan Countries στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Teacher Education in the Balkan Countries, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Lifelong Learning in the Balkans

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Lifelong Learning in the Balkans στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Lifelong Learning in the Balkans, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Education and Values in the Balkan Countries

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Education and Values in the Balkan Countries στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Education and Values in the Balkan Countries, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Balkan Society for Pedagogy and Education (1997-2007)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Balkan Society for Pedagogy and Education (1997-2007) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Balkan Society for Pedagogy and Education (1997-2007), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

European Unification and Educational Challenges in the Balkans

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο European Unification and Educational Challenges in the Balkans στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το European Unification and Educational Challenges in the Balkans, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

12th International Conference on Inclusive education in the Balkan Countries: Policy and Practice

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο 12th International Conference on Inclusive education in the Balkan Countries: Policy and Practice στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το 12th International Conference on Inclusive education in the Balkan Countries: Policy and Practice, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Quality in Education in the Balkans

This, the fifth volume in the series launched by the Balkan Society for Pedagogy and Education, contains all the papers presented at the Society's international conference, on the subject "Quality in education in the Balkan countries", held in Sofia on 2-3 July 2004....

Intercultural Education in the Balkan Countries

This book, the fourth volume in the series launched by the Balkan Society for Pedagogy and Education, which marks the continuation of the endeavors of our society, contains all papers -with the exception of one case in which the written text of the presentation was not sent to us by the speaker- pre...

Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Educational Systems of Balkan Countries

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Educational Systems of Balkan Countries στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Educational Systems of Balkan Countries, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...