Βιβλία

Περί κτημάτων λόγος και κτηματολόγιο

Στο Β’ Τόμο του βιβλίου αναπτύσσονται τα θέματα του Κτηματολογίου με ανάλυση των επί μέρους πραγματευόμενων θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό καταρχήν εξετάζονται τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα καταγραφής και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης συστημάτων Κτηματολογίου. Επίσης αναλύονται ...

Περί κτημάτων λόγος και κτηματολόγιο

Στον Α’ τόμο του βιβλίου αναπτύσσεται ο περί κτημάτων λόγος με ανάλυση των πραγματευόμενων θεμάτων σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα από τα οποία προέκυψαν και καταγράφονται κατά εξεταζόμενο θέμα προλεγόμενα συμπεράσματα για το σχεδιασμό, τη σύνταξη και τη λειτουργία ενός συστήματος Κτηματολογίου. ...

Κτηματολογικές εγγραφές

Ο συγγραφέας προχωρεί σε μία συστηματική κατάταξη όλων των περιπτώσεων ανακριβών εγγραφών και υποδεικνύει τον τρόπο διόρθωσης αυτών των εγγραφών είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά. Η έκδοση περιέχει σε περίληψη όλες τις πρόσφατες (έτους 2008) και παλαιότερες αποφάσεις των δικαστηρίων, με τις λύσεις πο...

Κτηματολογικές εγγραφές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κτηματολογικές εγγραφές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κτηματολογικές εγγραφές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δασικό και αγροτικό κτηματολόγιο

Σε μια εποχή όπου η ανεργία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, τα πτυχία δεν έχουν την αξία που είχαν κάποτε, με τα συμπτώματα ενός αυξανόμενου πληθωρισμού, καθοριστικό λόγο θα έχει πλέον η αγορά εργασίας. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί ακόμη να συμβάλλει ουσιαστικά στο πεδίο απασχόλησης των Γεωτεχνικών με την εν...

Κτηματολόγιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κτηματολόγιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κτηματολόγιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...