Βιβλία

Οι σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας και το Κυπριακό 1977 - 1988

Στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει τις σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας στο πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης και της διαδικασίας επίλυσης του κυπριακού τη δεκαετία 1977 - 1988. Την ίδια στιγμή, μέσα από τη μελέτη επιχειρείται να καλυφθεί ένα χρονολογικό κενό σε σχέση με την ιστορία του κυπριακού τα κρίσι...

Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο αραβικός κόσμος 1947-1974

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδείξει τα προβλήματα και τα διλήμματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην προς Ανατολάς πολιτική της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης να εντάξει τις ελληνοαραβικές σχέσεις στο ευρύτερο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον. Γι' αυτό αναλύονται διεξοδικά η φιλοαραβικ...

Σχέσεις Ελλαδιτών και Κυπρίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχέσεις Ελλαδιτών και Κυπρίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχέσεις Ελλαδιτών και Κυπρίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύζευξη

Στο παρόν βιβλίο αυτά που θα αναζητηθούν θα είναι τα μέσα εκείνα που θα αλλάξουν την σημερινή εξαιρετικά δυσμενή για εμάς κατάσταση. Γιατί αφετηρία του έργου αυτού αποτελεί το σήμερα και το κατά πόσον μας εξυπηρετεί να διαιωνίζεται ένα status quo που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μία ακόμη "χαμέν...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...