Βιβλία

Τουρκοελληνικό - Ελληνοτουρκικό λεξικό όρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τουρκοελληνικό - Ελληνοτουρκικό λεξικό όρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τουρκοελληνικό - Ελληνοτουρκικό λεξικό όρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τουρκοελληνικό λεξικό

Βασισμένο στην αξιόλογη τουρκογερμανική έκδοση των εκδόσεων Klett-Pons, το λεξικό αυτό δίνει μια πλήρη εικόνα της σύγχρονης τουρκικής γλώσσας. Περιέχει παραδείγματα χρήσης, ιδιωματισμούς, γραμματικές πληροφορίες, εξειδικευμένους επιστημονικούς όρους κ.ά....

Ελληνοτουρκικό λεξικό

- 40.000 λέξεις - 7.000 παροιμίες και ιδιωματισμοί - 40.000 sozcuk - 7.000 atasozu ve deyim...

Χρηστικό λεξικό τουρκικών εκφράσεων με παραδείγματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρηστικό λεξικό τουρκικών εκφράσεων με παραδείγματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρηστικό λεξικό τουρκικών εκφράσεων με παραδείγματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εικονογραφημένο ελληνο-τουρκικό λεξικό

Το "Compact Εικονογραφημένο Ελληνοτουρκικό Λεξικό" καταγράφει το φυσικό περιβάλλον ενός ατόμου που αποτελεί μέρος της τεχνολογικής εποχής του σήμερα και που χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων όρων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Σχεδιασμένο για το ευρύ κοινό, ανταποκρίνεται στις ανάγ...

Ελληνοτουρκικό λεξικό

- 40.000 λέξεις - 7.000 παροιμίες και ιδιωματισμοί...

Τουρκο-ελληνικό λεξικό

Οδηγίες για την ευκολότερη χρήση του λεξικού: 1. Το λεξικό είναι γραμμένο οτη δημοτική με μονοτονικό σύστημα. 2. Το λήμμα γράφεται με έντονους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για τα παράγωγα και τις εκφράσεις που παρατίθενται. 3. Το λήμμα αντικαθίσταται από το σύμβολο ~, όπου υπάρχουν παραδείγματα ή ε...

Ελληνο-τουρκικό λεξικό

Οδηγίες για την ευκολότερη χρήση του λεξικού: 1. Το λεξικό είναι γραμμένο οτη δημοτική με μονοτονικό σύστημα. 2. Το λήμμα γράφεται με έντονους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για τα παράγωγα και τις εκφράσεις που παρατίθενται. 3. Το λήμμα αντικαθίσταται από το σύμβολο ~, όπου υπάρχουν παραδείγματα ή ε...

Τουρκο - ελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τουρκο - ελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τουρκο - ελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διάλογοι ελληνοτουρκικοί - τουρκοελληνικοί

- Περίπου 5500 λέξεις και φράσεις - Προφορά - Σύντομη γραμματική...

Τουρκοελληνικό λεξικό

- 37.000 λέξεις - 45.000 παροιμίες, ιδιωματισμοί και εκφράσεις...

Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν τουρκο-ελληνικόν

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν τουρκο-ελληνικόν στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν τουρκο-ελληνικόν, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...