Βιβλία

Καθημερινά ιαπωνικά ΙΙ

- Η μόνη εκτενής μέθοδος αυτοδιδασκαλίας. - Βάρος στην καθομιλουμένη γλώσσα. - Ξεχωριστή εκμάθηση σινόλεξων. - Γραμματική ανάλυση στα ελληνικά. - Γλωσσάρι ελληνοϊαπωνικό-ιαπωνοελληνικό. - Πολιτισμικές επεξηγήσεις και παρατηρήσεις. - Καλύπτει το επίπεδο γλωσσομάθειας Ν4-Ν5. ...

Καθημερινά ιαπωνικά Ι

Η μόνη αυτοτελής μέθοδος εκμάθησης Ιαπωνικών στα Ελληνικά. Επικεντρωμένο στην καθομιλουμένη και στην καθημερινότητα. Εννοιολογική και ιστορική εισαγωγή στα σινόλεξα (κάντζι). Ξεχωριστά κείμενα και ασκήσεις γιά τα σινόλεξα. Γραμματική και συντακτική ανάλυση με ελληνική προσέγγιση. Γλωσσάρι ελλη...

Ελληνο-ιαπωνικοί, ιαπωνο-ελληνικοί διάλογοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ιαπωνικοί, ιαπωνο-ελληνικοί διάλογοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ιαπωνικοί, ιαπωνο-ελληνικοί διάλογοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...