Βιβλία

Das Land was man muss und was man nicht muss

Ritter aus dem Land von Most und Zauberer aus dem Land darf nicht lehren Kinder, wie die Pflege der Umwelt zu ergreifen....

Wasserverschwendung - Feenberichtigung

Was wurde passieren, wenn eines Tages die H?hne wurden Austrocknung des Abwassers? Gl?cklicherweise gibt es Kinder und Feen mit magischen "neraidoskoni". Die Geschichte entfaltet sich in diesem magischen M?rchen....

Eine Schwalbe für Europa

Die Schwalbe, das Wahrzeichen der griechischen Prasidentschaft, das durch eine antike Wandmalerei angeregt wurde, ist das Sinnbild fur den Anbruch einer neuen Ara. In dem Buch, das du jetzt lesen wirst, ist diese Schwalbe die Hauptfigur. Thema des Buches ist die europaische Einheit....

Eine halbe Stunde Zauberei auf der Akropolis

Dieser Besuch auf der Akropolis bietet eine besondere Uberraschung. Denn die Hauptfiguren unserer Geschichte, Athene, Herakles und Plato, besitzen die Kraft, Menschen aus der Vergangenheit fur eine halbe Stunde in die Gegenwart zu zaubern. So wird jemand, der die Dinge aus erster Hand kennt, fur die...

Eine halbe Stunde Zauberei in Olympia

Dieser Besuch in Olympia bietet eine besondere Uberraschung. Denn die Hauptfiguren unserer Geschichte, Athene, Herakles und Plato, besitzen die Kraft, Menschen aus der Vergangenheit fur eine halbe Stunde in die Gegenwart zu zaubern. So wird jemand, der die Dinge aus erster Hand kennt, fur die Kinder...

Despina und die Taube

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Despina und die Taube στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Despina und die Taube, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Die schwarze Wandtafel

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Die schwarze Wandtafel στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Die schwarze Wandtafel, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...