Βιβλία

Σύγχρονοι Σουηδοί ποιητές

Δέκα έως δεκαοχτώ χρόνια χωρίζουν τα δύο μέρη της ανθολογίας. Η ποιητική παραγωγή του δεύτερου μέρους είναι κυρίως των δύο τελευταίων ετών. Η εκλογή των ποιημάτων δεν έγινε μόνο με κριτήριο τη χρονική συμμετρία μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους. Η ανθολόγηση του πρώτου μέρους έγινε το 1977 μ...

Σύγχρονη σουηδική ποίηση

Βασική πρόθεση αυτής της ανθολογίας, ήταν η παρουσίαση, στον Έλληνα αναγνώστη, αγνώστων, στην πλειονότητά τους, ποιητών εκ των οποίων οι πρώτοι ωρίμασαν, ποιητικά, στη διάρκεια της δεκαετίας του '20, παρέχοντάς του, παράλληλα, τη δυνατότητα, να έχει μια στοιχειώδη, έστω, εικόνα της σύγχρονης σουηδικ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...