Βιβλία

Μαρμάρινες κρήνες της Τήνου

Στο βιβλίο δημοσιεύονται 86 μαρμάρινες κρήνες της Τήνου, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εμπεριστατωμένα σχόλια για κάθε μία από αυτές. Αναδεικνύονται έτσι δύο χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού: η αφθονία των πηγών, που από τα αρχαία χρόνια τού έδωσε την προσωνυμία "Υδρούσα", και η τέχνη του μαρμά...

Η τηνιακή μαρμαροτεχνία

Απ' όλα τα νεοελληνικά κέντρα μαρμαροτεχνίας, η Τήνος υπήρξε το πιο σημαντικό. Ιδιαίτερα στα Έξω Μέρη, περιοχή απομακρυσμένη από το διοικητικό κέντρο του νησιού, με έδαφος άγονο και με άφθονο μάρμαρο, φυσικό ήταν οι κάτοικοι να προσανατολιστούν προς τη ναυτιλία, τις τέχνες και το εμπόριο, αλλά και ν...

Τηνιακοί φεγγίτες

Οι φεγγίτες είναι χαρακτηριστικό δημιούργημα των Τηνιακών μαρμαράδων, με μεγάλη διάδοση στο νησί και κατ' επέκταση στον κυκλαδικό χώρο. Τοποθετημένοι πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα σπιτιών και εκκλησιών, συγκαταριθμούνται στα υπέρθυρα, καθώς όμως δεν είναι τυφλοί αλλά διάτρητοι αποτελούν ιδιαίτ...

Επεξεργασία μαρμάρων με τη χρήση εργαλείων με πεπιεσμένο αέρα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επεξεργασία μαρμάρων με τη χρήση εργαλείων με πεπιεσμένο αέρα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επεξεργασία μαρμάρων με τη χρήση εργαλείων με πεπιεσμένο αέρα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τοποθέτηση επιστρώσεων μαρμάρων σε δάπεδα και σκάλες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τοποθέτηση επιστρώσεων μαρμάρων σε δάπεδα και σκάλες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τοποθέτηση επιστρώσεων μαρμάρων σε δάπεδα και σκάλες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...