Βιβλία

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η πορεία του εκδημοκρατισμού στην Αλβανία 1985-1999

Το έργο της Βρισηΐδας Νίνα διακρίνεται από πρωτοτυπία και ικανότητα στην απόδοση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών αποχρώσεων των γεγονότων μιας περιόδου με καίρια σημασία για τις εξελίξεις στην Αλβανία. Οι προσεγγίσεις της συγγραφέως για τις συνθήκες μετάβασης στην Αλβανία, συναντώνται με ...

Τα κομμουνιστικά βαλκάνια

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια χρήσιμη εισαγωγή για τις πολιτικές εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική της Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας την περίοδο 1945-1989. Εξετάζονται ζητήματα όπως: η κατάληψη της εξουσίας από τα κομμουνιστικά κόμματα, η πολιτική που εφάρμοσαν σ...

Αλβανία 1997, η προδοσία της προσδοκίας

Το βιβλίο Αλβανία 1997: Η Προδοσία της Προσδοκίας αποτελεί μια σεμνή συμβολή στην προσπάθεια να φωτιστούν τα γεγονότα της άνοιξης του 1997, τα οποία συνιστούσαν εξέγερση για την ανατροπή του Μπερίσα - εξέγερση προδομένη από την αντιπολίτευση. Δεν ήταν εμφύλιος, ούτε αντιπαράθεση βορρά-νότου, αλλά έν...

Αλβανία

Στην περίπτωση του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι τελείως αναποτελεσματική. Οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της χώρας έδειξαν αδικαιολόγητη αδιαφορία για την έκρυθμη κατάσταση, η οποία επικρατούσε και συνεχίζει να επικρατεί στη Βόρειο Ήπειρο. Στο μισό αιώνα που ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...