Βιβλία

Πλάτη

Στόχος αυτού του βιβλίου δεν είναι να αποτελέσει ένα ιστορικό σύγγραμμα που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις και συμπληρώσεις. Κάτι τέτοιο θα ήταν ευχής έργον, όμως δεν τρέφουμε αυταπάτες. Το βιβλίο γράφτηκε σε απλή και λιτή γλώσσα, χωρίς παραπομπές και επιστημοφανείς βερμπαλισμούς, για το λόγο ότι απε...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...