Βιβλία

Έρευνα: Στερεότυπες αντιλήψεις των δασκάλων και συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα

[...] Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε εμπειρικά κατά πόσο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει σχέση με τις αντιλήψεις τους για τον Ευρωπαίο "άλλο". Η βασική μας υπόθεση είναι ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει άμεση σχέση με τις αντιλήψεις τους. Ειδικό...

Αξιολόγηση της βασικής έρευνας με τη χρήση βιβλιομετρικών τεχνικών

[...] Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τους βιβλιομετρικούς δείκτες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης, τις υποθέσεις στις οποίες βασίζονται, τους περιορισμούς που έχουν καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, ώστε να δίνουν αξιόπιστα και επιστημονικά αποδεκτά αποτελέσματα....

Η κάλυψη του βιβλίου από τον Τύπο

Τύπος και βιβλίο. Το πρώτο είναι το μέσο. Το δεύτερο είναι το πολιτιστικό προϊόν. Μεταξύ τους έχει αναπτυχθεί μια πολύ στενή σχέση. Σχέση αλληλεξάρτησης σε μεγάλο βαθμό, που καθορίζεται τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όσο και από εξωγενείς παράγοντες, με μεγάλη βαρύτητα, όμως, όπως είναι ...

Η μελετητική εργασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η μελετητική εργασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η μελετητική εργασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...