Βιβλία

Αστυνομία

Το έργο "Αστυνομία - Έλεγχος του εγκλήματος και ανθρώπινα δικαιώματα" εξετάζει τη λειτουργία της αστυνομίας, της αστυνόμευσης και του αστυνομικού συστήματος στην πράξη. Συγκεκριμένα, η παρούσα έκδοση επιχειρεί να προσεγγίσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες ρυθμίζεται και οργανώνετα...

Η αστυνομία μας

Η αστυνομία αποτελεί καθημερινό μέρος της ζωής μας. Κι όμως, απ' όσον γνωρίζω δεν εγγράφη κάποιο βιβλίο δι' αυτήν. Χρειάζεται λοιπόν, να ειπωθούν με ειλικρίνεια μερικά πράγματα, δια την Αστυνομίαν μας, το έργον της, τον σκοπόν της και τα προβλήματά της. Φυσικά δεν θα παραλείψωμεν την ιστορίαν της Ασ...

Κοινωνιολογία της αστυνομίας

Η Αστυνομία υπήρξε ανέκαθεν ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στις μέρες μας, ο ρόλος, η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας, είναι διαφορετικές απ' ότι στο παρελθόν και τούτο διότι οι ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικο...

Αστυνομικό δίκαιο

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης του βιβλίου με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα (σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) που προέκυψαν μετά την πρώτη έκδοση, κατέστησαν απαραίτητη την δεύτερη αυτή έκδοσή τ...

Ελληνική αστυνομία: οργάνωση, πολιτική και ιδεολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνική αστυνομία: οργάνωση, πολιτική και ιδεολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνική αστυνομία: οργάνωση, πολιτική και ιδεολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιεχόμενο και όρια της αστυνομικής εξουσίας

Στο σύγγραμμα αυτό αναλύονται διεξοδικά η αποστολή, η οργάνωση, το αντικείμενο, η άσκηση, τα μέσα, οι προϋποθέσεις και τα όρια της αστυνομικής εξουσίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛΑΣ, αφού η τελευταία αποτελεί στη χώρα μας τον βασικό φορέα άσκησης ...

Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία

H παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), έναν οργανισμό που άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1994, στα πλαίσια του Τρίτου Πυλώνα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της από τον Ιούλιο του 1999. Πρόκειται δηλαδή για...

Κείμενα για την αστυνομία και την αστυνόμευση

Το έργο αναφέρεται στις επιμέρους πολιτικές και ζητήματα που έχουν σχέση με τη δομή και λειτουργία της Αστυνομίας, την Ασφάλεια, τη σχέση Κοινού - Αστυνομίας κλπ. Προσπάθεια των συγγραφέων είναι να αναδείξουν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής κατά το μέρος που ...

Η ελληνική αστυνομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική αστυνομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική αστυνομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...