Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού

Με αυτό το βιβλίο ο μαθητής: - εμπεδώνει βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών - αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα - εξοικειώνεται με το νέο σύστημα αξιολόγησης Με αυτό το βιβλίο ο εκπαιδευτικός: - εμπλουτίζει τις ιδέες του για τον τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών - προτείνει θέμα...

Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φως - σκιά - θέατρο σκιών

Οι φυσικές επιστήμες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσονται στην ενότητα "Παιδί και περιβάλλον" και ειδικότερα "Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση". Αναφέρεται στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και διαδικασιών από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρατήρηση η εξερεύνηση, η αλληλεπίδρα...

Πλεύση - βύθιση - βαρύτητα

Οι φυσικές επιστήμες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσονται στην ενότητα "Παιδί και περιβάλλον" και ειδικότερα "Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση". Αναφέρεται στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και διαδικασιών από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρατήρηση η εξερεύνηση, η αλληλεπίδρα...

Νερό, ο Νηρέας και η Ίριδα μας μιλούν γι’ αυτό

Οι φυσικές επιστήμες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσονται στην ενότητα "Παιδί και περιβάλλον" και ειδικότερα "Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση". Αναφέρεται στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και διαδικασιών από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρατήρηση η εξερεύνηση, η αλληλεπίδρα...

Νερό, φύλλα δημιουργικής έκφρασης και αξιολόγησης

Οι φυσικές επιστήμες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσονται στην ενότητα "Παιδί και περιβάλλον" και ειδικότερα "Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση". Αναφέρεται στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και διαδικασιών από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρατήρηση η εξερεύνηση, η αλληλεπίδρα...

Μαγνητισμός, θερμότητα - θερμοκρασία

Οι φυσικές επιστήμες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσονται στην ενότητα "Παιδί και περιβάλλον" και ειδικότερα "Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση". Αναφέρεται στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και διαδικασιών από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρατήρηση η εξερεύνηση, η αλληλεπίδρα...

Ανακαλύπτω τους ήχους

Οι φυσικές επιστήμες στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσονται στην ενότητα "Παιδί και περιβάλλον" και ειδικότερα "Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση". Αναφέρεται στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και διαδικασιών από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρατήρηση η εξερεύνηση, η αλληλεπίδρα...

Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄ δημοτικού

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί ένα βοήθημα σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων του Δημοτικού. Δεν υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά στοχεύει να βοηθήσει στη μελέτη του. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)...

Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί ένα βοήθημα σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων του Δημοτικού. Δεν υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά στοχεύει να βοηθήσει στη μελέτη του. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)...

Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού

Το παρόν βοήθημα, με τίτλο: "Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Ε΄ Τάξη Δημοτικού", είναι μια πρωτότυπη και μεθοδική εργασία που: - Στοχεύει στην πληρέστερη μελέτη των περιεχομένων του συγκεκριμένου μαθήματος. - Απευθύνεται στους μαθητές της Ε τάξης του δημοτικού σχολείου, στους γονείς και στους συναδέλφους δ...

Ερευνώ και ανακαλύπτω, φυσική ΣΤ΄ δημοτικού

Περιέχει: -Επεξηγήσεις των πειραμάτων -Παρατηρήσεις και συμπεράσματα των πειραμάτων -Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου -Περιληπτική απόδοση των μαθημάτων -Απαντήσεις στις εργασίες για το σπίτι -Απαντήσεις στα φύλλα αξιολόγησης -Επαναληπτικά κατά ενότητα....

Ερευνώ και ανακαλύπτω, φυσική Ε΄ δημοτικού

Περιέχει: -Επεξηγήσεις των πειραμάτων -Παρατηρήσεις και συμπεράσματα των πειραμάτων -Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου -Περιληπτική απόδοση των μαθημάτων -Απαντήσεις στις εργασίες για το σπίτι -Απαντήσεις στα φύλλα αξιολόγησης -Επαναληπτικά κατά ενότητα....

Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄ δημοτικού

Με αυτό το βιβλίο, ο μαθητής: - εμπεδώνει βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών - αναπτύσει την κριτική του ικανότητα - εξοικειώνεται με το νέο σύστημα αξιολόγησης. Με αυτό το βιβλίο, ο εκπαιδευτικός: - εμπλουτίζει τις ιδέες του για τον τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών - προτείνει θέματ...

Ερευνώ και ανακαλύπτω για τη ΣΤ΄ δημοτικού

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά και τον μαθητή στη συγκράτηση της κυριότερης διδασκόμενης ύλης, δίνοντάς του την περίληψη και τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος. Ακόμα, για πιο ολοκληρωμένη βοήθεια, του δίνει τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού του βιβλίου, καθώς...

Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ δημοτικού

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο αποτελεί την πιο σύγχρονη και υπεύθυνη πρόταση για την πλήρη κατανόηση του μαθήματος "Ερευνώ και ανακαλύπτω" στην Ε΄ Δημοτικού. Ακολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου οργανωμένο σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιέχει: - Τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος - ...

Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄ δημοτικού

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο αποτελεί την πιο σύγχρονη και υπεύθυνη πρόταση για την πλήρη κατανόηση του μαθήματος "Ερευνώ και ανακαλύπτω" στην ΣΤ δημοτικού. Ακολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου οργανωμένο σε ενότητες....

Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄ δημοτικού

Το βοήθημα "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" για την ΣΤ΄ Δημοτικού είναι μια πρωτότυπη και μεθοδική εργασία που στοχεύει στην πληρέστερη μελέτη των περιεχομένων του συγκεκριμένου μαθήματος και αποτελεί σημαντικό οδηγό για κάθε ενδιαφερόμενο, γιατί δίνει άμεσες λύσεις σε πρακτικά ζητήματα με το υλικό που περιέ...

Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄ τάξη δημοτικού

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται στους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και έχει ως βασικό του στόχο να διευκολύνει τη μελέτη του μαθήματος Ερευνώ και ανακαλύπτω. Για το λόγο αυτό το περιεχόμενό του είναι δομημένο με απλότητα και σαφήνεια, ακολουθώντας βήμα προς βήμα και ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...