Βιβλία

Σερβοελληνικό και ελληνοσερβικό λεξικό

Η γνώση της σερβικής γλώσσας είναι αναμφισβήτητα χρήσιμο και απαραίτητο εφόδιο για κάθε Έλληνα, αν λάβουμε υπόψη τη μακροχρόνια φιλία, την άψογη συνεργασία σε όλους τους τομείς μεταξύ Ελλάδας και της Σερβίας. Το λεξικό αυτό τείνει στην καταγραφή του λεξιλογίου της σύγχρονης ελληνικής, της καθομιλου...

Σερβο-ελληνικό λεξικό

Περιλαμβάνει: -34.000 λήμματα με γραμματικό τύπο και προφορά με ελληνικούς χαρακτήρες -Ερμηνεία με παραδείγματα και εκφράσεις -Ιδιωματισμούς, παροιμίες, ρητά -Κύρια ονόματα και γεωγραφικούς όρους -Σύντομη Σερβική και Ελληνική γραμματική....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...