Βιβλία

Δημόσια έργα: Νομοθεσία και νομολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσια έργα: Νομοθεσία και νομολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσια έργα: Νομοθεσία και νομολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προστασία του ελληνικού ακουστικού τοπίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προστασία του ελληνικού ακουστικού τοπίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προστασία του ελληνικού ακουστικού τοπίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η προβληματική των δημοσίων έργων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η προβληματική των δημοσίων έργων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η προβληματική των δημοσίων έργων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημόσια έργα

Η πολιτειακή ευρυθμία, η οικονομική και πληθυσμιακή ισορροπία και η ηθική τάξη είναι οι παράμετροι της ιδανικής πόλης, σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του Πλάτωνα. Τα δημόσια έργα παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και των τριών παραμέτρων της ιδανικής πόλης, διότι συνιστούν έντονη...

Τα έργα της νίκης

Όταν θα διαβάζετε αυτό το βιβλίο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας μπορεί να αρχίζουν, να τελειώνουν ή και να έχουν ήδη τελειώσει. Θα παραμείνει όμως επίκαιρο τους μήνες που έρχονται, τα χρόνια που έρχονται, καθώς "Τα έργα της νίκης" θα αποτελούν πλέον τμήμα της καθημερινής μας ζωής. Είτε ως υπερσύγ...

Δημόσια και ιδιωτικά έργα

Το ΤΕΕ ως σύμβουλος της πολιτείας σε τεχνικά θέματα, παρακολουθεί την πορεία των συνθηκών μελέτης, ανάθεσης, κατασκευής και συντήρησης των τεχνικών έργων στη χώρα. Παράλληλα, παρεμβαίνει πολύ συχνά, εισηγούμενο ποικίλα μέτρα για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Γι...

Δημόσια έργα

Η πολιτειακή ευρυθμία, η οικονομική και πληθυσμιακή ισορροπία και η ηθική τάξη είναι οι παράμετροι της ιδανικής πόλης, σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του Πλάτωνα. Τα δημόσια έργα παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και των τριών παραμέτρων της ιδανικής πόλης, διότι συνιστούν έντονη...

Δίκαιο δημόσιων συμβάσεων προμηθειών

Σκοπός του βιβλίου του εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίου Ν. Μαρκόπουλου είναι, αφενός μεν, η παρουσίαση κωδικοποιημένης, της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αφετέρου δε, η ταξινόμηση και παράθεση κατ' άρθρο της σχετικής νομολογίας ...

Δημόσια έργα

Ο τρίτος αυτός τόμος περιλαμβάνει τα π.δτα για τα αποφαινόμενα όργανα των διαφόρων φορέων του δημοσίου τομέα....

Δημόσια έργα

Ο δεύτερος αυτός τόμος περιλαμβάνει τις ερμηνευτικές οδηγίες, εγκυκλίους και έγγραφα για βασικά νομοθετικά κείμενα....

Δημόσια έργα

Ο πρώτος αυτός τόμος περιλαμβάνει νομοθετικά κείμενα (ν. 1418/84 π.δ. 609/85, απόφαση ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85, π.δ. 472/85 και π.δ. 334/00, όπως ισχύουν με τις τελευταίες τροποποιήσεις τους....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...