Βιβλία

Ο ζωγράφος του Θησέα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο ζωγράφος του Θησέα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο ζωγράφος του Θησέα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ήρωας και πόλη

Αντικείμενο της εργασίας είναι ο Ηρακλής στην κορινθιακή αγγειογραφία της Πρωτοκορινθιακής και Κορινθιακής περιόδου. Συλλέχθηκαν όλες οι παραστάσεις που φέρουν θέματα αντλημένα από τη ζωή του Ηρακλή καθώς και οι απεικονίσεις του ίδιου ήρωα μόνου του. Οι παραστάσεις αυτές μελετήθηκαν με γνώμονα το πε...

Αμπέλου παις εΰφρων οίνος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αμπέλου παις εΰφρων οίνος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αμπέλου παις εΰφρων οίνος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρώιμη ελληνική αγγειογραφία

Το σύνολο των γνωρισμάτων της ελληνικής τέχνης, που κορυφώνεται τον 5ο αι. π.Χ. με την κλασική τεχνοτροπία, αναγνωρίζεται στην εξελικτική πορεία της αγγειογραφίας στην πρώιμη Ελλάδα, από τον 11ο ως τον 6ο αι. π.Χ. Η γεωμετρική τεχνοτροπία υποχώρησε, γύρω στα 700 π.Χ., μπροστά στην επίδραση της Εγγύς...

Η τέχνη της αγγειογραφίας στην κλασική Αθήνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η τέχνη της αγγειογραφίας στην κλασική Αθήνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η τέχνη της αγγειογραφίας στην κλασική Αθήνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αρχαϊκή ελληνική αγγειογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αρχαϊκή ελληνική αγγειογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αρχαϊκή ελληνική αγγειογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική αγγειογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνική αγγειογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνική αγγειογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...