Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Ψηφιακά μέσα στις οπτικοακουστικές τέχνες

Το βιβλίο είναι ένας εισαγωγικός οδηγός στις τεχνολογίες του ψηφιακού κειμένου, της ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας, του ψηφιακού ήχου και βίντεο και της γλώσσας υπερκειμένου HTML. Εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση της δομής των ψηφιακών μέσων με στόχο την...

Διδακτική και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, Θεωρίες Μάθησης, Διδακτικά Μοντέλα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, STEM ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, Η Υπολογιστική Επιστήμη και η Υπολογιστική Σκέψη στην Εκπαίδευση / Επιστημολογική και Μεθοδολογική Θεώρηση, Το STEM και η υπολογιστική Σκέψη στη Διδακτική / Εισαγωγή στη Θ...

Μάθε ψηφιακά... Παίζοντας συνεργατικά

Στο βιβλίο αυτό δίνεται έµφαση στη σύνδεση µεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών σχετικά µε την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση. Για το σκοπό αυτό, το βιβλίο παρέχει στον αναγνώστη: - ένα κατάλληλο, περιεκτικό και ξεκάθαρα διατυπωµένο θεωρη...

Ηλεκτρονική μάθηση

Αξιοποιώντας την πολυετή ερευνητική και διδακτική του εμπειρία, ο συγγραφέας προτείνει την ολοκληρωμένη θεώρηση των τεχνολογικών, παιδαγωγικών και οργανωτικών παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν καλές πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης για τη σχολική και την ανώτατη...

Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να παρουσιασθεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για μια συνθετική εργασία στην οποία συμμετέχουν συνολικά δεκατέσσερις συγγραφε...

Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία

Η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί σταυροδρόμι όπου συναντώνται εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, των θεωριών μάθησης, της διδακτικής μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων και εργαλείων, καθένα από τα οποία φέρει το ίχνος της θεωρίας μάθησης που το δημιούργησε. Στο βιβλίο α...

Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του

Το εκπαιδευτικό λογισμικό συχνά αποτελεί μέρος του συνολικού διδακτικού υλικού μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να διευκολύνει τη μάθηση και να εκπληρώνει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί ο εκπαιδευτ...

Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο

Το βιβλίο "Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο" προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό για το νέο ψηφιακό σχολείο και είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης των περιβαλλόντων και εργαλείων Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται ε...

Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο

Το βιβλίο "Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο" προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό για το νέο ψηφιακό σχολείο και είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης περιβαλλόντων και εργαλείων Τ.Π.Ε. στο σχολείο σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η ψηφιακή ...

Η διδασκαλία και μάθηση των θετικών επιστημών με τη βοήθεια του υπολογιστή

Η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και πέρασε από τρεις μεγάλες φάσεις: τη μάθηση από τους υπολογιστές (Computer Assisted Instruction - CAI), τη μάθηση σχετικά με τους υπολογιστές (εναλφαβητισμός στους Η/Υ) και τη χρήση του Η/Υ ως νοητικού ή γνωστικού εργαλείο...

Το μάθημα της διερεύνησης

Την τελευταία δεκαετία γίνεται πολύς λόγος και διατίθενται πολλοί πόροι για το "Ψηφιακό Σχολείο" και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Στην πράξη, όμως, ελάχιστες φορές γίνονται μαθήματα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς και πολύ λιγότ...

Εξ αποστάσεως μάθηση στο εικονικό περιβάλλον του Second Life

Η διευρυμένη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, που δίνουν έμφαση στην διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχουν πλέον επιδράσει δυναμικά σε όλο το φάσμα της διδακτικής και μα...

Η ψηφιακή αφήγηση στο σχολείο

H ψηφιακή αφήγηση είναι μια σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών, οι οποίες μοιράζονται μέσω διαδικτύου. Η εκπαιδευτική της σημασία είναι μεγάλη και παρέχει οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά είναι ...

Λογισμικό και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λογισμικό και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λογισμικό και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και διαδικτυακές μαθησιακές τεχνολογίες

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών μάθησης και διαδικτυακών μαθησιακών τεχνολογιών. Αποτελεί έναν ιδανικό οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και ν...

E-learning

Το "e-learning" παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας εικονικής αίθουσας, όπου η διδασκαλία γίνεται με την ενεργό συμμετοχή όλων των ευρισκόμενων σε αυτήν προσώπων. Σε αυτή την εικονική τάξη μαθητές απομακρυσμένοι γεωγραφικά τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους διδάσκοντες, λειτουργούν σα να β...

Η χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης

Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχει ανοίξει καινούριους ορίζοντες, ενώ προσφέρει πολλές δυνατότητες στο χώρο της παιδείας. Η αξιοποίησή τους από τους διδάσκοντες και διδασκόμενους επιτρέπει, με βάση τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τη σχολική ...

Αξιολόγηση επίδοσης και γλωσσομάθειας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

To παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί μία ερευνητική σπουδή στην χρήση των προγραμμάτων της WIDA ή των Hot Potatoes στη γλωσσική διδασκαλία, καθώς υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο θέμα. Αποτελεί απλά μία προσπάθεια καταγραφής των πρακτικών δυνατοτήτων των συγκεκριμένων προγραμμάτων μέσα στο ...

Η χρήση του υπολογιστή στο σύγχρονο σχολείο

Το βιβλίο αυτό προτείνει μια περιήγηση στις διάφορες όψεις που παρουσιάζει η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία με την εισαγωγή του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Προσεγγίζονται κρίσιμα και επίκαιρα ερωτήματα, όπως: ποια είναι η καλύτερη διδακ...

Ουσιαστική μάθηση με την τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ουσιαστική μάθηση με την τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ουσιαστική μάθηση με την τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...