Βιβλία

Αξιολόγηση της πειραματικής εφαρμογής του ολοήμερου σχολείου στην Κύπρο με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο θεσμό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αξιολόγηση της πειραματικής εφαρμογής του ολοήμερου σχολείου στην Κύπρο με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο θεσμό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αξιολόγηση της πειραματικής εφαρμογής του ολοήμερου σχολείου στην Κύπρο με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο θεσμό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εκπαιδευτική πολιτική και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Κύπρο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εκπαιδευτική πολιτική και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Κύπρο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εκπαιδευτική πολιτική και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Κύπρο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ειδική και ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Ενιαία Εκπαίδευση στην Ευρώπη αναπτύσσεται με αλματώδη βήματα και εξελίσσεται σε μια νέα διεπιστημονική προσπάθεια που έχει ως στόχο να διαμορφώσει και να διερευνήσει ένα πεδίο εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Τα κείμενα του βιβλίου καταγράφουν τις σύγχρο...

Η κυπριακή εκπαίδευση ως διαδικασία σύγκρουσης-ρύθμισης του κυπριακού προβλήματος

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πορεία της κυπριακής εκπαίδευσης από την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα, παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις. Δίνεται έμφαση σε όλες τις πτυχές της εξέλιξης της εκπαίδευσης, κυρίως της δημοτικής, για να διαπιστωθεί η καλλιέργεια της σύγκρουσης, μέσω ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...