Βιβλία

Τίποτα δεν είναι ιερό, όλα μπορούν να λεχθούν

Για μια ολόκληρη γενιά ο Ραούλ Βανεγκέμ ενσαρκώνει την απόλυτη ελευθερία που προσφέρει η γραφή μακριά από συμβιβασμούς, παζαρέματα και διακανονισμούς που επιβάλλουν η πραγματικότητα και ο συσχετισμός των δυνάμεων. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα συνηθισμένο ανάγνωσμα αλλά για ένα ευσύνοπτο, μαχητικό βιβ...

Η ελευθερία των Ελλήνων

[...] Στο παρόν μελέτημα, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις μορφές της ελευθερίας ως έννοια, περιεχόμενο και πρόβλημα ορίων μεταξύ της ανθρώπινης ελευθερίας και της ανθρώπινης δράσης μέσα στα πλαίσια της συλλογικότητας. Ο διαχωρισμός στα συγκεκριμένα κεφάλαια έγινε χωρίς να έχουμε υπόψη κάποιο πρότυπο,...

Στράτευση κι ελευθερία

Ο Αιμ. Χουρμούζιος έζησε συνειδητά μέσα στην πυρίκαυστη περιοχή των μεγάλων ιδεολογικών ζυμώσεων του καιρού μας. Η πνευματική του αγρύπνια, η ιδεολογική τιμιότητά του, η πολυμέρεια της μόρφωσής του και το ελεύθερο φρόνημά του εκφράζονται σε κάθε ευκαιρία με μια υψηλή υπευθυνότητα. Απόδειξη τα κείμε...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...