Βιβλία

Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων καθώς και σε επαγγελματίες εμπορικών εφαρμογών που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμέν...

Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Οι γεωγραφικοί προβληματισμοί και οι χωρικές αναζητήσεις είναι βασικές προϋποθέσεις των περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς οι περισσότερες αντίστοιχες αποφάσεις εξαρτώνται από απαντήσεις σε ερωτήσεις τού τύπου: "Πού βρίσκεται; Τι; Γιατί παρατηρείται αυτό; Τι συνεπάγεται;" Σε λιγότερο από ...

Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη

Στο βιβλίο υπάρχουν 9 κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε 9 ενότητες ασκήσεων. Οι ενότητες αυτές καλύπτουν, μέσα από απλές αλλά και σύνθετες εφαρμογές, όλες τις σημαντικές και απαραίτητες δυνατότητες που προσφέρει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, και τις οποίες πρέπει να γνωρίζει, να διαχειρίζε...

Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου "Συστήματα και επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)" αποτέλεσε εκδοτικό γεγονός για την αγορά των βιβλίων για τα συστήματα GIS. Πρόκειται για το πιο ενημερωμένο, έγκυρο, και περιεκτικό βιβλίου αυτού του επιστημονικού τομέα, το οποίο ξεκινάει από τις θεμελιώδεις αρχές για...

Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView

Το βιβλίο απευθύνεται στους επαγγελματίες και στους φοιτητές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές, όπως: - Διαχείριση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων - Κατασκευή ποιοτικών χαρτών - Δημιουργία νέων βιβλιοθηκών και συμβόλων - Ψηφιοποίηση ανα...

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Το βιβλίο αυτό ενισχύει την αυτοδιδασκαλία του λογισμικού MapInfo Professional 8.x εφαρμόζοντας το πλαίσιο εκμάθησης: είσοδος δεδομένων, διαχείριση, ανάλυση και χαρτογραφική απόδοση, με απλά λόγια και ένα πλήθος ασκήσεων. Συνοδεύεται από CD με video για οπτικοακουστική παρουσίαση των ασκήσεων καθώς ...

Όροι και έννοιες επιστήμης γεωγραφικών πληροφοριών

[...] Στις μέρες μας, είναι φανερό ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου ελληνικής ορολογίας στο αντικείμενο της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το παρόν σύγγραμμα το οποίο στοχεύει στη συλλογή, ερμηνεία και απόδοση από την αγγλι...

Ειδικές εφαρμογές στο ArcGIS

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της ψηφιακής χαρτογραφίας, της τηλεπισκόπησης, της γεωδαισίας, των βάσεων δεδομένων, των τεχνικών χωρικής ανάλυσης, των δομών αναπαράστασης γνώσης και των συστημάτων λήψεως αποφάσεων δημιούργησε το υπόβαθρο στο οποίο βασίσθηκαν...

Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων  πληροφοριών με τη χρήση λογισμικού Arcgis

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με τη χρήση λογισμικού Arcgis στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με τη χρήση λογισμικού Arcgis, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου

Το βιβλίο αυτό ευελπιστεί να καλύψει μεγάλο κενό σε ελληνόγλωσσες πηγές για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την εφαρμογή τους στην Ανάλυση Χώρου και το Σχεδιασμό. Το βιβλίο αποτελείται από 3 μέρη. Καθένα από τα τρία μέρη, αλλά και το σύνολο του βιβλίου, στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων α...

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...