Βιβλία

Τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου στον 20ό αιώνα

Η διερεύνηση και καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες άρχισαν να δημιουργούνται τα κόμματα στην Κύπρο, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση και λειτουργία τους, η μελέτη της φιλοσοφίας τους και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση των γεγονότων και προβλημάτων της εποχής. Προσωπικές μαρτυρί...

ΑΚΕΛ

Το παρόν σύγγραμμα μελετά τη γένεση κι ανάπτυξη του εργατικού κινήματος της Κύπρου, καθώς επίσης της συνδικαλιστικής και πολιτικής του έκφρασης. Σκιαγραφεί το οικονομικο-κοινωνικό και πολιτικό και πολιτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο εμφανίστηκε κι αναπτύχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (ΚΚΚ) και ...

Τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου στον 20ό αιώνα

Η διερεύνηση και καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες άρχισαν να δημιουργούνται τα κόμματα στην Κύπρο, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση και λειτουργία τους, η μελέτη της φιλοσοφίας τους και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση των γεγονότων και προβλημάτων της εποχής. Προσωπικές μαρτυ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...