Βιβλία

Το γαστρεντερικό σύστημα με μια ματιά

Το Γαστρεντερικό Σύστημα με μια Ματιά είναι ένα συνοπτικό, ολοκληρωμένο βιβλίο οποίο καλύπτει την ανατομία, φυσιολογία, βιοχημεία, φαρμακολογία, παθολογία και κλινική αντιμετώπιση των παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος. Το βιβλίο χρησιμοποιεί την κλασική διάταξη των βιβλίων «με μια ματιά», δηλαδ...

Άτλαντας χειρουργικής πεπτικού συστήματος

Πριν από δεκατέσσερα έτη η BC Decker Inc κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση αυτού του εξαιρετικού άτλαντα, η οποία περιλάμβανε τη χειρουργική ήπατος, χοληφόρων και παγκρέατος. Ο καθηγητής Cameron ανανέωσε την αρχική κλασσική έκδοση ώστε να περιλάβει τις λαπαροσκοπικές τεχνικές και όλες τις σύγχρονες επεμβ...

Γαστρεντερολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γαστρεντερολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γαστρεντερολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική εξέταση πεπτικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική εξέταση πεπτικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική εξέταση πεπτικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παθολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παθολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παθολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γαστρεντερολογία και ηπατολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γαστρεντερολογία και ηπατολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γαστρεντερολογία και ηπατολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική εξέταση πεπτικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική εξέταση πεπτικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική εξέταση πεπτικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γαστρεντερολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γαστρεντερολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γαστρεντερολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από το σύμπτωμα στη γαστρεντερική νόσο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Από το σύμπτωμα στη γαστρεντερική νόσο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Από το σύμπτωμα στη γαστρεντερική νόσο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία

Η Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειο-Παγκρεατογραφία (ERCP) και η Ενδοσκοπική Σφιγκτηροτομή έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως μέθοδοι εκλογής σε ορισμένες παθήσεις των οργάνων γύρω από το φύμα του Vater, τόσο για τη διάγνωση τους, όσο και κυρίως για τη θεραπεία τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολύ α...

Ενδοσκοπήσεις πεπτικού συστήματος

Η ενδοσκόπηση, μέθοδος που εφαρμόζεται στην κλινική ιατρική εδώ και μισό αιώνα, έχει πλέον αναδειχθεί σε βασικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο. Η σχετική τεχνολογία έχει εξελιχθεί πολύ και έχουν συγκεντρωθεί πλήθος σχετικών γνώσεων και εμπειριών. Μια ανασκόπηση της εξέλιξης, των τεχνικών και ...

Μάθετε για το έντερό σας

"Θεωρώ την ποιοτική και αξιόπιστη πληροφόρηση σπουδαία, και ξέρω πως το ίδιο κάνουν και οι ασθενείς μου. Τα βιβλία της σειράς ΒΜΑ "Οικογενειακός Ιατρός" παρέχουν τέτοια αξιοπιστία και θα πρέπει να διαβαστούν από όλους" (Dr. David Colin, διευθυντής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, Υπουργείο Υγείας της Μεγάλ...

Γαστρεντερολογία και ηπατολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γαστρεντερολογία και ηπατολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γαστρεντερολογία και ηπατολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπερηχοτομογραφία του γαστρεντερικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπερηχοτομογραφία του γαστρεντερικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπερηχοτομογραφία του γαστρεντερικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καταστάσεις επείγουσας ιατρικής στη γαστρεντερολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Καταστάσεις επείγουσας ιατρικής στη γαστρεντερολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Καταστάσεις επείγουσας ιατρικής στη γαστρεντερολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καταστάσεις επείγουσας ιατρικής στη γαστρεντερολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Καταστάσεις επείγουσας ιατρικής στη γαστρεντερολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Καταστάσεις επείγουσας ιατρικής στη γαστρεντερολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο γαστρεντερολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο γαστρεντερολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο γαστρεντερολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Medical Ethics

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Medical Ethics στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Medical Ethics, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων και συνδρόμων του πεπτικού συστήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων και συνδρόμων του πεπτικού συστήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων και συνδρόμων του πεπτικού συστήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...