Βιβλία

Υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ιατρικής πληροφορική (medical informatics) και η τηλεϊατρική (telemedicine) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο πυρήνα της κλινικής ιατρικής. Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής είναι μια νέα τομή στην υποστήριξη της σύγχρονης κλινικής ιατρικής, αφού είναι δυνατ...

Υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ιατρική πληροφορική (medical informatics) και η τηλεϊατρική (telemedicine) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο πυρήνα της κλινικής ιατρικής, ενώ η πρωταρχική τους σημασία και σπουδαιότητα καθίσταται προφανής, αν λάβουμε υπόψη μας το αυτονόητο αξίωμα "ότι τα θεραπευτικά αποτελέσμ...

Thieme εγχειρίδιο υπερηχοτομογραφίας

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τέλειο οδηγό για τη χρήση των υπερήχων και απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής, ειδικευόμενους και τεχνολόγους. Για τη ταχεία παραπομπή και ανασκόπηση της θεματολογίας, το "Εγχειρίδιο Υπερηχοτομογραφίας" έχει οργανωθεί με χρώματα στις παρακάτω ενότητες: Βασικές αρχές: ...

Ιατρική πληροφορική

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής στην υπηρεσία της υγείας και της ποιότητας ζωής. Ένα βιβλίο επίκαιρο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ανήσυχους επιστήμονες υγείας, τους μηχανικούς πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών με ενδιαφέροντα στο χώρο της υγείας, τους επιστήμονες και τους νέους ερευνητές πληροφορικής...

Διδακτικό εγχειρίδιο υπερηχοτομογραφίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διδακτικό εγχειρίδιο υπερηχοτομογραφίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διδακτικό εγχειρίδιο υπερηχοτομογραφίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προσομοίωση φυσιολογικών συστημάτων

Οι όροι μοντέλο (model) και προσομοίωση (simulation) χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλές γνωστικές περιοχές της μηχανικής. Αποδίδουν εικόνες μαθηματικών εξισώσεων, ηλεκτρικά και μηχανικά ανάλογα, καθώς και προγράμματα Η/Υ που έχουν σαν σκοπό την περιγραφή/μίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς συγκεκριμένων...

Βιοιατρική τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοιατρική τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοιατρική τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοϊατρική τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοϊατρική τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοϊατρική τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπερηχογραφία μυοσκελετικού συστήματος και μαλακών μορίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπερηχογραφία μυοσκελετικού συστήματος και μαλακών μορίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπερηχογραφία μυοσκελετικού συστήματος και μαλακών μορίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη γενική ιατρική

Υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία πραγματεύονται τις πολλαπλές όψεις της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην γενική ιατρική, ωστόσο ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να προσφέρει μια προσωπική γενική περιγραφή όσον αφορά κάποιες πλευρές που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά σε άλλα βιβλία. Προσπάθησ...

Υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής

Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής είναι μία νέα τομή στην υποστήριξη της σύγχρονης κλινικής ιατρικής, αφού είναι δυνατόν να συνδυάσουν την ιατρική γνώση, που έχει αποκτηθεί κατά την πάροδο των χρόνων, και τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας. Η σχεδίαση και υλοποίηση των υπηρε...

Η εξέλιξη των συρραπτικών εργαλείων στη χαμηλή πρόσθια εκτομή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εξέλιξη των συρραπτικών εργαλείων στη χαμηλή πρόσθια εκτομή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εξέλιξη των συρραπτικών εργαλείων στη χαμηλή πρόσθια εκτομή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δοκιμασία φόρτισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δοκιμασία φόρτισης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δοκιμασία φόρτισης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα

Σε μία εποχή εκρηκτικής κινητικότητας για την ανθρωπότητα, που σημαδεύεται από αλλαγές σε πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, μία νέα σύνθετη πραγματικότητα διαμορφώνεται σήμερα στο επίπεδο της επιστήμης και της γνώσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημαντική θέση κατέχει το γνωστικό αντικείμενο της Βιοϊατρ...

Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών σημάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών σημάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών σημάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Internet και ιατρική

Η μελέτη της χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς των κοινωνικών και συμπεριφορικών επιστημών, ίσως ο σημαντικότερος στον 21ο αιώνα. Είναι προφανές εάν αναλογιστούμε ότι το Internet σήμερα είναι μια τεράστια "εικονική" Αγορά, η μεγαλύτερη "πλατεία" του κόσμου, ...

Τεχνολογία στις επιστήμες υγείας και πρόνοιας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνολογία στις επιστήμες υγείας και πρόνοιας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνολογία στις επιστήμες υγείας και πρόνοιας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...