Βιβλία

Συστήματα ποιότητας ISO 9000:2000 με εφαρμογή στην πράξη

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αλλά απλού συστήματος ποιοτικής διαχείρισης. Περιλαμβάνει τα βασικά θέματα σχετικά με το θέμα, και όχι εξειδικευμένες λεπτομέρειες. Δίνεται ένα σύνολο εργαλείων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα διευθυντικό στ...

Το πρότυπο ISO 9001:2000 με απλά λόγια

Ένας χρήσιμος οδηγός για την κατανόηση των βασικών εννοιών και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000. Τα περιεχόμενα του βιβλίου σε γενικές γραμμές είναι: Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Τι είναι ISO; Είναι το πρότυπο ISO 9001 υποχρεωτικό; Ποια είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9000; Ποιες είναι οι α...

Ανάπτυξη Συστήματος ISO 9001:2000

Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει ταχύτατη αντίδραση στις αλλαγές, στις νέες ιδέες και στα προβλήματα που θα παρουσιάζονται, πάντα όμως με ελεγχόμενο τρόπο. Με τη σειρά ISO 9000 η ποιότητα βασίζεται στη συμμόρφωση του προϊόντος στις προδιαγραφέ...

Επιθεωρώντας διεργασίες

Η επιθεώρηση αποτελεί, ίσως, σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά "εργαλεία" για την βελτίωση της αποδοτικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.   Είναι όμως γεγονός ότι πολλές επιθεωρήσεις από "εργαλείο" βελτίωσης μετατρέπονται στην καλύτερη περίπτωση σε γραφειοκρατικό μηχανισμό και στ...

Επιθεωρώντας διεργασίες

Η επιθεώρηση αποτελεί, ίσως, σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά "εργαλεία" για την βελτίωση της αποδοτικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.   Είναι όμως γεγονός ότι πολλές επιθεωρήσεις από "εργαλείο" βελτίωσης μετατρέπονται στην καλύτερη περίπτωση σε γραφειοκρατικό μηχανισμό και στ...

Οδηγός εφαρμογής του προτύπου ISO 9001: 2000

Τα περιεχόμενα του βιβλίου περιληπτικά είναι: -Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. -Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. -Ποιες είναι οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 -Παραδείγματα εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2000 σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις....

Κατανοώντας το ISO 9001:2000

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όσων αναζητούν τη γενική ερμηνεία του ISO 9001:2000, των οργανισμών που προετοιμάζονται για μετάβαση ή εγκατάσταση του νέου προτύπου και των εκπαιδευτών που αναζητούν ένα συνοδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, το βιβλίο αυτό εξηγεί το ...

ISO 9000:2000

Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές του αιώνα με τους Deming, Juran, Crosby, Ishikawa και Garvin. Το επιτυχημένο Ιαπωνικό μοντέλο ώθησε Ευρωπαίους και Αμερικανούς να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αρχές τις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Το πολυσυζητημένο και πρόσφατ...

ISO 9000 and ISO 14000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ISO 9000 and ISO 14000 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ISO 9000 and ISO 14000, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...