Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Αυτοαξιολόγηση σχολείου

Η αυτοαξιολόγηση σχολείου είναι έκφραση λογικότητας των ατόμων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα. Τα άτομα αυτά, αυτόβουλα και με κριτική διάθεση, εξετάζουν τις διαδικασίες που ακολουθούν, τις δράσεις που αναπτύσσουν, τη σχολική κουλτούρα που διαμορφώνουν, τα αποτελέσματα της καθημερινής τους εργασία...

Ολοήμερο σχολείο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ολοήμερο σχολείο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ολοήμερο σχολείο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοίκηση σχολικών μονάδων με έμφαση στην ποιότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοίκηση σχολικών μονάδων με έμφαση στην ποιότητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοίκηση σχολικών μονάδων με έμφαση στην ποιότητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιτυχημένοι διευθυντές σχολείων

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να παράσχει στους αναγνώστες του πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν σχέση με τη σύγχρονη διοίκηση σχολείων, αλλά και να τους προβληματίσει για πολλά καθημερινά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι διευθυντές σχολείων στην άσκηση επιτυχημένης σχολικής η...

Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

Οι κρίσεις είτε είναι αναπτυξιακές είτε προκύπτουν αιφνίδια, είναι μέρος της ζωής το οποίο, όλοι, αργά ή γρήγορα, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Οι συνέπειες της κρίσης είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες για τους ανθρώπους (ενήλικες και παιδιά) που τη βιώνουν. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το άτ...

Εκπαιδευτική ηγεσία

Το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για κάθε φοιτητή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικά (μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο), ακαδημαϊκό προσωπικό, εκπαιδευτικό ηγέτη και μη. Στόχος είναι να αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο γενικότερα για προπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότε...

Ο επιτυχημένος διευθυντής σχολείου

Ο Δρ Κωνσταντίνου δίδαξε για πολλά χρόνια το θέμα της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, τόσο στους δασκάλους, όσο και στους νεοπροαγόμενους διευθυντές σχολείων. Το βιβλίο του «Ο επιτυχημένος Διευθυντής Σχολείου: Θέματα εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης" είναι αποτέλεσμα της θεωρητικής κατάρτ...

Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών και θεωρίες διοίκησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Management εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαίδευσης

Στη σύγχρονη εποχή, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πολύπλοκο, αβέβαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάγκη για αποτελεσματικές απαντήσεις στα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης είναι επιτακτική, όπως και η άσκηση ηγεσίας από ικανά διοικητικά στελέχη που να συνδυάζουν τ...

Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες εγχειρίδιο που αποσκοπεί στην προετοιμασία των σχολείων, ώστε να διαχειριστούν με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό περιστατικά κρίσης που πλήττουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας, όπως ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, βίαιες επιθέσεις, θανάτους και αυτοκτονίες. Καθώ...

Διοίκηση μονάδων προσχολικής και σχολικής αγωγής

[...] Στην οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία αυτών των φορέων - των Κέντρων Παιδικής Φροντίδας - ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αυτοί αναφέρονται, (βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, Κέντρα Παιδικής Ανάπτυξης, Ολοήμερα σχολεία, Οίκοι οικογενειακής φροντίδας, κλπ.), αναφέρεται το καλογραμμένο ...

Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

Περιεχόμενα: -Χαρακτηριστικά του καλού σχολείου (Αχ. Καψάλης) -Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός (Π. Χατζηπαναγιώτου) -Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα (Π. Ξωχέλλης) -Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (Η. Νόνας) -Λύση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και διευθέτηση συγκρούσεων (Α. Παπαστ...

Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική

Το βιβλίο του Βαγγέλη Κωτσίκη "Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική" αναφέρεται σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει γραφεί με σκοπό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών για συμμετο...

Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα επίκαιρο ζήτημα της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή των ελλήνων εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας. Επιχειρεί να διερευνήσει ένα θέμα που δεν έχει σχεδόν καθόλου μελετηθεί στη χώρα...

Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας

Το ελληνικό σχολείο αλλάζει· νέα βιβλία, αλλαγές στα προγράμματα διδασκαλίας, εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών, πρόσθετη διδακτική στήριξη, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου... Τι μπορεί να κάνει η διεύθυνση της σχολικής μονάδας για να γίνει το σχολείο καλύτερο; Ποια τα προσόντα του αποτελεσ...

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη λειτουργίας της

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια εμπειρική έρευνα που στοχεύει στην αντιπαραβολή, σύγκριση και συσχετισμό των πορισμάτων που προκύπτουν για το έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα πορίσματα άλλων δύο ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη συγγραφέα. Φιλοδοξεί, με τα πρ...

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η σειρά "Καινοτομίες στην Εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλει στην σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκότων με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτι...

Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο

Η διοίκηση που ασκείται σήμερα στα σχολεία της χώρας μας δεν είναι ενδεδειγμένη. Κι αυτό γιατί ο διευθυντής σχολικής μονάδας αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα χωρίς προηγούμενη διοικητική κατάρτιση. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να εργάζεται εμπειρικά, να μιμείται διευθυντές πoυ γνώρισε, οι...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...