Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Μαθήματα στατιστικής

Λίγα φυσικά φαινόμενα ή ανθρώπινες συμπεριφορές χαρακτηρίζονται από βεβαιότητα. Αν και υπάρχουν φυσικοί νόμοι αλλά και επιστημονικές θεωρίες που τις ορίζουν, κάνεις δεν μπορεί με βεβαιότητα να μιλήσει για την ακριβή τους έκβαση. Στατιστική είναι η επιστήμη που μελετά την αβεβαιότητα μέσω της συλλ...

Εισαγωγή στη στατιστική με το SPSS για τις κοινωνικές επιστήμες

Το βιβλίο αυτό, προσαρμοσμένο από τα επιτυχημένα συγγράμματα των Howitt και Cramer, είναι ο απόλυτος οδηγός στη Στατιστική και το SPSS για σπουδαστές Κοινωνικών Επιστημών. Το εύρος των θεμάτων του καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των σπουδαστών σε όλη την πορεία τους μέχρι το πτυχίο, αλλά και ακόμα παραπ...

Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες, γραμμένη με απλό τρόπο. Παρουσιάζει αναλυτικά και με τρόπο διδακτικό θέματα που είναι άμεσα χρήσιμα στους φοιτητές, αποκτώντας έτσι χαρακτήρα εύχρηστου και εύληπτου εγχειριδίου. Η θεωρία παρουσιάζεται συνοπτικά με την ελάχιστη χρ...

Στατιστική

Περιεχόμενα - Μέρος Α' Περιγραφική Στατιστική: Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις, Μέτρα Θέσης, Μέτρα Διασποράς, Αριθμοδείκτες - Μέρος Β' Στοιχεία Πιθανοθεωρίας: Βασικές Έννοιες, Δεσμευμένη Πιθανότητα. Στοχαστική Ανεξαρτησία. Το Θεώρημα του Bayes, Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανοτήτων, Διακρι...

Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS

Το βιβλίο αποτελεί έναν απλό οδηγό και ταυτόχρονα ένα άρτιο επιστημονικό εγχειρίδιο, το οποίο έρχεται να καταρρίψει τον μύθο της στατιστικής ως ενός δυσνόητου και απαιτητικού -από άποψη μαθηματικών γνώσεων- αντικειμένου. Απευθύνεται τόσο στους φοιτητές όσο και στους επιστήμονες που δραστηριοποιούντα...

Μαθήματα εφαρμοσμένης στατιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα εφαρμοσμένης στατιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα εφαρμοσμένης στατιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνδυαστική τεύχος ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνδυαστική τεύχος ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνδυαστική τεύχος ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις συνδυαστικής Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις συνδυαστικής Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις συνδυαστικής Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνδυαστική τεύχος Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνδυαστική τεύχος Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνδυαστική τεύχος Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατιστικές μέθοδοι Ι

Περιεχόμενα: - Εισαγωγικές έννοιες και περιγραφική στατιστική - Δειγματοληπτικές κατανομές - Στατιστική συμπερασματολογία: Έλεγχοι υποθέσεων, ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης....

Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία

Σκοπός των ασκήσεων που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο, εκτός από την εξοικείωση του αναγνώστη στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, είναι και η εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο εκμάθησης, εφαρμογής και κατανόησης των βασικών στατιστικών...

Στατιστικές μέθοδοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατιστικές μέθοδοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατιστικές μέθοδοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή  στη συνδυαστική

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις κυριότερες μεθόδους συνδυαστικής ανάλυσης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην απλότητα της παρουσίασης. Η ύλη χωρίστηκε σε 5 κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις δυο βασικές αρχές της συνδυαστικής (αρχή του αθροίσματος...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...