Βιβλία

Συρία

Η Συρία αποτελεί για πολλά χρόνια τον "γρίφο" της Μέσης Ανατολής, καταλαμβάνοντας μια θέση κλειδί στην περιοχή και δεσπόζοντας στην Αραβοϊσραηλινή αντιπαράθεση. Εκτός της θέσης της όμως, η χώρα αυτή αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση ενός κοσμικού ανεκτικού κράτους στον αραβικό κόσμο, ενσωματώνοντας α...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...