Βιβλία

Επιδημιολογία

Το βιβλίο του Gordis είναι ένα δοκιμασμένο, πολύ γνωστό εγχειρίδιο επιδημιολογίας που προτείνεται σε πολλά Αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών που παρακολουθούν μαθήματα επιδημιολογίας ή επιθυμούν να αποκτήσουν εισαγωγικ...

Ιατρική επιδημιολογία

Η Ιατρική Επιδημιολογία απεικονίζει την ενισχυτική σχέση ανάμεσα στην επιστήμη που βασίζεται σε πληθυσμιακά δεδομένα και τη φροντίδα των ασθενών. Χαρακτηριστικά: Η πιο ενημερωμένη πληροφόρηση πάνω σε πρότυπα εμφάνισης της νόσου και τους παράγοντες κινδύνου Επιδημιολογικές έννοιες απεικονίζονται...

Γενική και κλινική επιδημιολογία

Επιδημιολογία είναι η βασική επιστήμη για τη μελέτη της αιτιότητας στον άνθρωπο. Η αιτιολογική έρευνα αφορά τόσο τα πολυάριθμα νοσήματα άγνωστης αιτιολογίας και τη μελέτη συγκεκριμένων επιδημιών, όσο και τη θεραπευτική ιατρική, αφού η θεραπεία αποτελεί ουσιαστικά την αιτία της καλύτερης πρόγνωσης. Τ...

Επιδημιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιδημιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιδημιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιδημιολογία και ιατρική δημόσιας υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιδημιολογία και ιατρική δημόσιας υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιδημιολογία και ιατρική δημόσιας υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη σύγχρονη επιδημιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη σύγχρονη επιδημιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη σύγχρονη επιδημιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φαρμακοεπιδημιολογία

Ο τομέας της φαρμακοεπιδημιολογίας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένας σημαντικός επιστημονικός κλάδος που εκφύεται πρωτίστως από τη φαρμακολογία, την κοινωνική φαρμακευτική και την επιδημιολογία. Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε κυρίως για φοιτητές της φαρμακευτικής και για επαγγελματικές εκπ...

Βασική επιδημιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασική επιδημιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασική επιδημιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο επιδημιολογίας

Η επιδημιολογία έχει σκοπό την προαγωγή της γνωστικής βάσης όχι μόνο της κοινωνικής αλλά και της κλινικής ιατρικής, δηλαδή της επιστημονικής ιατρικής στο σύνολό της. Τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο μορφών Ιατρικής, δηλαδή η διάγνωση, η αιτιόγνωση και η πρόγνωση, είναι "συναρτήσεις συχνότητας" πο...

Επιδημιολογία και δημόσια υγεία

[...] Το βιβλίο πλήρες ως προς τη θεματολογία του, ξεκινά στο πρώτο κεφάλαιο με την εννοιολογική οριοθέτηση της επιδημιολογίας και συνεχίζει με την παρουσίαση των πρακτικών της εφαρμογών σε όλη την έκταση του δευτέρου κεφαλαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική αναφορά στους δείκτες της νοσηρότη...

Δοκίμια επιδημιολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δοκίμια επιδημιολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δοκίμια επιδημιολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιδημιολογία

Στο πρώτο βιβλίο αναπτύσσονται τα κεφάλαια της αιτιότητας, του σχεδιασμού μιας αιτιογνωστικής επιδημιολογικής μελέτης και της αλληλεπίδρασης (ή συνεπίδρασης) των αιτιολογικών παραγόντων....

Επιδημιολογία

Η σύγχρονη επιδημιολογία (ή και μετα-επιδημιολογία) αποτελεί αφενός πρακτική δραστηριότητα, που εν πολλοίς ταυτίζεται με την κοινωνική Ιατρική, και αφετέρου ερευνητική δραστηριότητα, που καλύπτει όλο το φάσμα των γνώσεων (αιτιο-γνωστικών, δια-γνωστικών, προ-γνωστικών) που είναι απαραίτητες για την ε...

Επιδημιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιδημιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιδημιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική και κλινική επιδημιολογία

Επιδημιολογία είναι η βασική επιστήμη για τη μελέτη της αιτιότητας στον άνθρωπο. Η αιτιολογική έρευνα αφορά τόσο τα πολυάριθμα νοσήματα άγνωστης αιτιολογίας και τη μελέτη συγκεκριμένων επιδημιών, όσο και τη θεραπευτική ιατρική, αφού η θεραπεία αποτελεί ουσιαστικά την αιτία της καλύτερης πρόγνωσης. Τ...

Επιδημιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιδημιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιδημιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νοσοκομειακές λοιμώξεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νοσοκομειακές λοιμώξεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νοσοκομειακές λοιμώξεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...