Βιβλία

Το δημόσιο δίκαιο της υγείας

Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το Δημόσιο Δίκαιο της Υγείας, ως κλάδο του διοικητικού δικαίου που διέπει την υγειοπροστατευτική δραστηριότητα και προστατεύει την αξία της ζωής και την υγεία του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, το δίκαιο της υγείας και άλλοι κλάδοι του ειδικού διοικητικού δικαίου, όπ...

Γενικές αρχές της δεοντολογίας της υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενικές αρχές της δεοντολογίας της υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενικές αρχές της δεοντολογίας της υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εθνικό Σύστημα Υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο της υγείας

Το παρόν έργο αποτελεί μια σύγχρονη ανάλυση και ερμηνεία του δικαίου της υγείας. Το "Δίκαιο της υγείας" απευθύνεται σε φοιτητές νομικών σχολών και επιστημών υγείας, αλλά και σε καθιερωμένους νομικούς και επαγγελματίες ή λειτουργούς στον χώρο της υγείας και επιδιώκει να δώσει απάντηση σε καίρια ερωτή...

Δίκαιο υγείας, επιχειρήσεις υγείας, αισθητικής και κοσμητολογίας

Ο Ιδιωτικός Τομέας της Υγείας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο στον κλάδο των επιχειρήσεων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής περίθαλψης, όσο και στον κλάδο των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας του τομέα των επιστημών υγείας. Ειδικότερα σ...

Φαρμακευτικό δίκαιο, Β'

Ο Β' τόμος του Φαρμακευτικού Δικαίου, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν α) την αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων, κυρίως όμως των φαρμάκων, β) το χονδρεμπόριο φαρμάκων (φαρμακαποθήκες), γ) τις ειδικές φαρμακευτικές εταιρίες φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, αλλά και δ) το τμήμα εκείνο του φαρμακευτικού δ...

Συστήματα Υγείας και η υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα Υγείας και η υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα Υγείας και η υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο της υγείας

Η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες ανθρωπινό δικαίωμα που προστατεύεται από το Σΰνταγμα και τα Διεθνή Κείμενα. Παρέχεται από ένα περίπλοκο σύστημα υπηρεσιών και μονάδων υγείας και από ένα σύνθετο πλέγμα νομικών σχέσεων επαγγελματιών υγείας και ασθενών, που χαρακτηρίζονται από πολυνομία, ν...

Επίτιμος φαρμακευτική νομοθεσία ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίτιμος φαρμακευτική νομοθεσία ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίτιμος φαρμακευτική νομοθεσία ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επίτομος φαρμακευτική νομοθεσία Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίτομος φαρμακευτική νομοθεσία Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίτομος φαρμακευτική νομοθεσία Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φαρμακευτικό δίκαιο, Α'

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φαρμακευτικό δίκαιο, Α' στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φαρμακευτικό δίκαιο, Α', μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα δικαιώματα των καρκινοπαθών

Ο ασθενής, ιδιαίτερα ο πάσχων από νεοπλασματική νόσο, σε μια ιδανική και ανθρωπιστική κοινωνία, θα ανέμενε την αυθόρμητη και αμέριστη συμπαράσταση υπηρεσιών και συνανθρώπων, ώστε να αξιοποιήσει κάθε θεραπευτική δυνατότητα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα απέχει πολύ από ένα τέτοιο ανθρωπιστικό όραμα. Συχ...

Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προστασία από τα μεταδοτικά νοσήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προστασία από τα μεταδοτικά νοσήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προστασία από τα μεταδοτικά νοσήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο της υγείας

Το δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα (συνολικά 166) του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και των φαρμάκων κωδικοποιημένα, όπως ισχύουν σήμερα. Το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή του Δικαίου της Υγείας» και επιμερίζεται σε τρία...

Δίκαιο της υγείας

Το δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα (συνολικά 166) του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και των φαρμάκων κωδικοποιημένα, όπως ισχύουν σήμερα. Το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά «Πρακτική Εφαρμογή του Δικαίου της Υγείας» και επιμερίζεται σε τρία...

Υγειονομική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υγειονομική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υγειονομική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...