Βιβλία

Μελέτη περί του χρυσού της Μακεδονίας

Το έδαφος της σημερινής Ελλάδος θεωρώ βέβαιον, ότι εγκλείει άφθονον χρυσόν και άργυρον. Από ετών δε υπεστήριξα την ύπαρξιν και νυν χρυσοφόρων στρωμάτων εν Μακεδονία, πλουσίων και αποδοτικών, τα οποία δύναται να φέρη εις φως πρωτίστως ενδελεχής επιστημονική έρευνα καθαρώς αρχαιολογική. Διότι οι ει...

Τεχνολογία απολύμανσης εδάφους

Η "Τεχνολογία απολύμανσης εδάφους" απευθύνεται στους αγρότες, γεωπόνους, φοιτητές, τεχνικούς και επαγγελματίες που το έργο τους επηρεάζεται από την ποιότητα του εδάφους με στόχο να τους γνωρίσει τις διαθέσιμες τεχνολογίες απολύμανσης του εδάφους, συμβατικές και νέες τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμα...

Εφαρμοσμένη εδαφολογία

Η διάρθρωση των παραδόσεων του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας με έμφαση στη Γένεση των εδαφών, ακολούθησε την εξής σειρά. Στο 1ο κεφάλαιο δίνονται βασικές έννοιες της Γεωμορφολογίας που θα βοηθήσουν στη μελέτη της μορφής της επιφάνειας της γης και των εδαφών που εξελικτικά θα προκύψουν. ...

Εισαγωγή στις αρδεύσεις

Το κλασικό βιβλίο του πρώην πρύτανη και νυν ομ. καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλ. Πουλοβασίλη επικαιροποιημένο και με σκληρό εξώφυλλο, αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσους χρειάζεται να κατανοήσουν σε βάθος τη θεμελιώδη γνώση που απαιτείται για τη διαχείριση της άρδευσης. Περιέ...

Έδαφος και μέθοδοι μελέτης

Η περιεχόμενη ύλη αποσκοπεί να εφοδιάσει με γνώσεις απλές, γενικές και χρήσιμες τους σπουδαστές, με το φιλικότερο δυνατό τρόπο. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην απόκτηση γνώσεων που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση του φυσικού εδαφικού συστήματος που διαθέτει χαρακτήρα κατ' εξοχήν βιολογικό. Με β...

Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων

[...] Το παρόν πόνημα, που γράφτηκε για πρώτη φορά το 2005, για τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου, Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευελπιστεί να τονίσει την σημασία και χρησιμότητα της διαχείρισης όχι απλά του εδάφους ...

Λιπασματολογία

Η γνώση της περιεκτικότητας ενό εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία είναι βασική συνιστώσα για τη δημιουργία σωστής και οικονομικής πρότασης λίπανσης κι ως εκ τούτου, βασική συνιστώσα της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος. Το βιβλίο "Λιπασματολογία - Εργαστηριακές ασκήσεις", γράφτηκε για ν...

Τα προβληματικά εδάφη και η βελτίωσή τους

Παρουσιάζονται οι πρακτικές αρχές και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση, ορθολογική διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση των προβληματικών εδαφών. Εξετάζεται η επιλογή, η χρήση και η εφαρμογή των διάφορων εδαφοβελτιωτικών. Το CD με το λογισμι...

Ενδογενείς παράγοντες και βιολογική γονιμότητα εδάφους

Η "βιολογική γονιμότητα" των εδαφών στα πλαίσια της βιολογικής παραγωγής είναι εξίσου σημαντική όπως και η χημική για τους επόμενους βασικούς λόγους (Edwards, 1981 , Scheu 1987 και Stamatiadis et al. 1994): α) η λειτουργία των έμβιων οργανισμών στο έδαφος συνεπάγεται κινητοποίηση θρεπτικών στοιχείω...

Αλατούχα και αλκαλιωμένα με νάτριο εδάφη. Ποιοτική κατάταξη των νερών άρδευσης

Ένα ολοκληρωμένο, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία επιστημονικό βοήθημα χρήσιμο στους γεωπόνους και φοιτητές των διαφόρων τμημάτων της Γεωπονικής, εδαφολόγους και όλους τους ασχολούμενους με θέματα εδάφους....

Διάβρωση των εδαφών

Μια επιστημονική μελέτη που αναφέρεται στον έλεγχο του προβλήματος της διάβρωσης των εδαφών και τον αντίκτυπο στη γεωργία και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει προτάσεις για την προστασία των εδαφών, ιδιαίτερα των ελληνικών, όπου παρατηρείται ανεπαρκής αντιδιαβρωτική προστασία. Ένα βιβλίο χρήσιμο για τ...

Εδαφολογία

Ολοκληρωμένη συγγραφή που αναφέρεται στην ποιοτική κατάταξη των εδαφών, των νερών άρδευσης καθώς και τη διαχείριση των αρδευόμενων εδαφών διαφορετικής σύνθεσης. Αποτελεί μοναδικό επιστημονικό σύγγραμμα χρήσιμο όχι μόνο για τους φοιτητές των διαφόρων τμημάτων της Γεωπονίας και των παρεμφερών μ' αυτ...

Γονιμότητα εδαφών

Το σύγγραμμα αυτό πραγματεύεται τις παραμέτρους εκείνες που καθορίζουν τη γονιμότητα των εδαφών, τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών: μακροθρεπτικά (άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο) και μικροθρεπτικά στοιχεία (χαλκός, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, σίδηρος, βόριο). Αναφέρεται εκτενώς στη διαθεσιμότητα...

Διαθεσιμότητα των θρεπτικών του εδάφους

Το βιβλίο "Διαθεσιμότητα των θρεπτικών του εδάφους" αναφέρεται στην ανάλυση του εδάφους καθώς και στην περιεκτικότητα των φυτών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, στη θρεπτική ιδιότητα των φυτών. Αναφέρεται επίσης στην ανεπάρκεια του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία με αποτέλεσμα τη δημιουργία ορισμένων συμ...

Δασική εδαφολογία

Το παρόν σύγγραμμα με τίτλο "Δασική Εδαφολογία" απευθύνεται στους σπουδαστές των Τμημάτων Δασοπονίας και γενικότερα σε Τμήματα Γεωτεχνικών Επιστημών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας. Το μάθημα αυτό ανήκει στα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής των Τμημάτων Δασοπονίας και έχε...

Εδαφολογία

Τα κυριότερα πρωτόκολλα ανάλυσης εδαφικών δειγμάτων περιγράφονται βήμα προς βήμα στο βιβλίο αυτό με λεπτομερείς οδηγίες για την προετοιμασία των αναλύσεων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. ...

Έδαφος θρεπτικά στοιχεία και φυτική παραγωγή

Το βιβλίο αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για το μελετητή, για το γεωπόνο και τον γεωργοεπιχειρηματία, που αγωνίζεται στις επάλξεις της γεωργικής παραγωγής. Ο συγγραφέας συνδυάζει την άρτια επιστημονική κατάρτιση, την πλήρη και σύγχρονη ενημέρωση στο γνωστικό αντικείμενο του έργου, με την μακρόχρονη ...

Εδαφολογία

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται: -Θεωρητικές έννοιες εδαφολογίας (φυσικές και χημικές ιδιότητες εδάφους, γονιμότητα και θρεπτικά συστατικά) και πρακτικά θέματα εργαστηριακών αναλύσεων εδαφικών δειγμάτων. -Οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών (εδάφους, κλίματος και τοπογραφίας) στην αμπελοκαλλι...

Εργαστηριακά μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακά μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακά μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα εφαρμοσμένης εδαφολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...