Βιβλία

Γλωσσική διδασκαλία: Χθες, σήμερα, αύριο

Το παρόν βιβλίο εστιάζει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Πρώτος στόχος του είναι να παρουσιάσει την έντονη επιστημονική κινητικότητα που παρατηρείται διεθνώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ξεκινώντας όμως από το παρελθόν, επειδή η τρέχουσα επιστημονική πραγματικότητα είναι αδύνατο να κατανοηθε...

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού γραμματισμού

H αμφισβήτηση του γραπτού λόγου ως κυρίαρχου σημειωτικού συστήματος, εξαιτίας διάφορων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, σηματοδότησε τη μετάβαση σε μια νέα εποχή σημειωτικού πλουραλισμού, η οποία επέβαλε την ανάγκη για την ανάδυση νέων όρων και θεωριών που αποσκοπούν στην κατανόηση ...

Η νηπιακή γλώσσα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νηπιακή γλώσσα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νηπιακή γλώσσα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ηγεμονία της αγγλικής γλώσσας

... "Η ηγεμονία της αγγλικής γλώσσας" των Donaldo Macedo, Βασιλικής Δενδρινού και Παναγιώτας Γούναρη είναι ένα εξαιρετικά προκλητικό βιβλίο. Μας προκαλεί όλους να αναστοχαστούμε θέματα γλωσσικών πολιτικών και εκπαίδευσης. Καταδεικνύει πώς η αγγλική γλώσσα, ιδιαίτερα στην "επίσημη" μορφή της, τόσο στ...

Παιδεία και γλώσσα

Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς γράφτηκε αυτό το δοκίμιο. Από το ύφος του συμπεραίνω πως αυτό έγινε πριν από είκοσι χρόνια. Το βρήκε η κόρη μου που τακτοποιεί τα χαρτιά μου. Το ξαναδιάβασα και έκρινα πως αξίζει να δοθή στη δημοσιότητα, τουλάχιστον σαν μια διαμαρτυρία για τα όσα τα τελευταία χρόνια τεκταίνο...

Οι γλώσσες και το σχολείο

Το βιβλίο αποτελεί, σε ένα βαθμό, καρπό μιας διαπανεπιστημιακής και διακρατικής έρευνας που συντόνισε ο συγγραφέας από το 2005 ως το 2007, στο πλαίσιο της δράσης 6 ("Παρατήρηση και Καινοτομία") του ευρωπαϊκού προγράμματος "Σωκράτης". Στόχοι της έρευνας ήταν η καλύτερη κατανόηση των στάσεων των π...

Δέκα θέσεις για μια δημοκρατική γλωσσική εκπαίδευση

Η ανάπτυξη και η εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων δε θα έπρεπε ποτέ να προτείνονται και να επιδιώκονται ως αυτοσκοπός, παρά ως εργαλεία για πιο δυναμική συμμετοχή στο κοινωνικό και πνευματικό γίγνεσθαι. Είναι στην ουσία πολιτικό το πρόβλημα της ανατροπής των παραδοσιακών μοντέλων γλωσσικής εκπαίδευ...

Η γλώσσα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου ψυχισμού στο σύγχρονο σχολείο

"... Το γλωσσικό σύστημα επομένως που χρησιμοποιεί η αστική τάξη, αλλά και αυτό που διδάσκει στα σχολεία είναι τέτοιο, που στοχεύει στο να συσκοτίζει την πραγματικότητα, να τη διαστρεβλώνει και ταυτόχρονα να δημιουργεί μια φενακισμένη κοινωνική συνείδηση και σκέψη. Την ενδιαφέρει κυρίως το επίπεδο τ...

Το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών

Αντικείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5 - 6;5 ετών, δηλαδή το σύνολο των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό: -Συζητούνται θέματα μεθοδολογίας της έρευνας του δεκτικού λεξιλογίου. -Κατασκευάζεται ένα ερευνητικό εργαλείο κατάλλη...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...