Βιβλία

The Mediterranean Sea

The kit "The mediterranean sea - A source of life" aims to be a model and creative tool, offering the development of imagination, knowledge, curiosity, observation, and insight, guiding the children to an awareness of marine environmental protection. Through play they learn about the Mediterranean ...

Μεσόγειος θάλασσα

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Μεσόγειος Θάλασσα - Πηγή Ζωής ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στον κόσμο της Μεσογείου, βοηθώντας το να γνωρίσει μέσα από το παιχνίδι, όλους τους φυσικούς "πρωταγωνιστές" της: τα ζώα και τα φυτά της, τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς της, αλλά και τους κινδύνους που την απειλ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...