Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση

Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να κατανοεί τον κόσμο που μας περιβάλλει και τα φυσικά φαινόμενα που εξελίσσονται μέσα σε αυτόν αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Η καλλιέργεια και η συγκρότηση της γνώσης των φυσικών φαινόμενων και εννοιών επιδ...

Περιβαλλοντική ηθική

Οι πολλές όψεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αντιστοιχούν από τη μια στις πολλές όψεις και αναγνώσεις της έννοιας του περιβάλλοντος και από την άλλη στην πολυεπίπεδη και πολύπλοκη σχέση του ανθρώπου με αυτό. Εάν όμως ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέ...

Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το βιβλίο αυτό θέτει το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και επιχειρεί να το προσεγγίσει τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά μέσα από την οπτική των προσωπικών θεωριών των εκπαιδευτικών. Η προσωπική θεωρία –ως προϊόν σύνθεσης της επίσημης θεωρητικής σκέ...

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η συλλογική βούληση των ανθρώπων ενός επιστημονικού πεδίου είναι η έρευνα για την παραγωγή θεωρίας. Σκεφτήκαμε πως για να προχωρήσει η έρευνα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καλό είναι να καταγραφεί η μέχρι σήμερα κατάσταση της έρευνας στην...

Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί μια νέα πρόταση όπου συνυπάρχουν ήδη εδραιωμένα εκπαιδευτικά κινήματα, με κυριότερο αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και νέες προσεγγίσεις που συνδέονται με την καινοτόμο έννοια της αειφορίας. Ως αποτέλεσμα, πολλά ερωτήματα εγείρονται σε όλου...

SOS: Ένα οικολογικό παιχνίδι με τον Πολύκαρπο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο SOS: Ένα οικολογικό παιχνίδι με τον Πολύκαρπο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το SOS: Ένα οικολογικό παιχνίδι με τον Πολύκαρπο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεπιστημονική προσέγγιση του νερού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεπιστημονική προσέγγιση του νερού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεπιστημονική προσέγγιση του νερού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία

Η εξέλιξη στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, σταδιακή και αντιφατική αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά εποικοδομητική, πέτυχε το μεγάλο συμβιβασμό ανάμεσα σε αυτούς που νοιάζονται για τη φύση και το περιβάλλον, αυτούς που θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την οικονομική μεγέθυνση και εκείνους που επιδιώκουν τη β...

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιβαλλοντική εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι µια ριζοσπαστική µορφή της αναδυόµενης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και συνιστά την πρότασή µας για τη µετεξέλιξη ή, µε άλλα λόγια, τη νέα γενιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αναπτύσσεται στα χρόνια της µετανεωτερικότητας. Χαρακτηρί...

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το περιβάλλον αποτελεί ένα από τα θέµατα-κλειδιά της σύγχρονης εποχής. Η ένταση και η έκταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που απειλούν την ποιότητα ζωής αλλά και τη βιωσιµότητα του πλανήτη, καθώς και η αυξανόµενη συνειδητοποίηση της οικολογικής κρίσης δηµιούργησαν ένα ισχυρότατο ενδιαφέρον για το...

Τα παιδιά συμμετέχουν

H σχέση ανθρώπου φύσης αποτελεί ένα από τα σημαντικά θέματα που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος τον 21ο αιώνα. H επανεξέταση του ρόλου των πολιτών στη διαχείριση του περιβάλλοντός τους όσο και των δικαιωμάτων και της ευθύνης των παιδιών να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός κατέχει κεντρική θέση στη...

4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στις επιστήμες της αγωγής

Η "Περιβαλλοντική εκπαίδευση" ανήκει εξ ορισμού στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών της αγωγής, αφού πάνω απ’ όλα αποτελεί εκπαίδευση και αγωγή με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην επίτευξη της αειφορίας. Η "Περιβαλλοντική εκπαίδευση" προωθεί έναν καιν...

Εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σχολείο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σχολείο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σχολείο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Το βιβλίο αυτό διαπνέεται από μια κριτική, κοινωνικο-πολιτισμική αντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε όχι μόνο από τη μελέτη γνωστικών και ερευνητικών δεδομένων της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και από την εμπειρία, διδασκαλία, εποπτεία, έρευνα και γνώση που βίωσε ο γράφων στη διάρκεια...

Περιβαλλονική εκπαίδευση γένους θηλυκού

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εικοσάχρονη πορεία της έχει συμβάλει στο "πρασίνισμα" της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο διάλογο γύρω από εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και τρόπους λειτουργίας του σχολείου. Έχει αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα δυναμικά εξελισσόμενου πλαισίου που μπορεί να φέρε...

Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο πολίτης γίνεται περιβαλλοντικά εγγράμματος, ενώ ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός πρέπει να είναι ο στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός θα πρέπει να λαμβάνεται ως αναπτυξιακή διαδικασία παρά ως το τ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...