Βιβλία

Το σώμα υπό το φως της Αναστάσεως

Ποια ήταν η σημασία του σώματος κατά την αρχαιότητα; Ποιες οι αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή; Ποιες και τι είδους αλλαγές επιφέρει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού; Τι διαστάσεις προσλαμβάνει το ανθρώπινο σώμα υπό το φως της Αναστάσεως; Ποιοι ήταν οι λόγοι εξάπλωσης του χριστιανισμού; Σ' ...

Η περί του ανθρωπίνου σώματος διδασκαλία

Η παρούσα εργασία αποτελεί συμβολήν εις την κατανόησιν της Ορθοδόξου Χριστιανικής διδασκαλίας περί του ανθρωπίνου σώματος, ως αύτη ευρίσκεται εκπεφρασμένη εν τη Παλαιά και τη Καινή Διαθήκη και τοις συγγράμμασοι των απολογητών, των ι. πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων της Χριστιανικής Εκκλησίας. ...

Ο αντεστραμμένος Διόνυσος

Το βιβλίο αυτό εξετάζει, στο πλαίσιο της πολιτισμικής ιστορίας, την αλλαγή "παραδείγματος" όσον αφορά στις αντιλήψεις και χρήσεις του ανθρώπινου σώματος κατά τη μετάβασή του από τον ρωμαϊκό στον βυζαντινό πολιτισμό ως μέσου για την επίτευξη της χριστιανικής σωτηρίας, πραγματοποιήσιμης χάρη στο συνδυ...

Η θεωρία του πνευματικού σώματος στην δυτική παράδοση

Το βιβλίο του Μηντ περί του πνευματικού σώματος έχει μεγάλη αξία για τον ειδικό ερευνητή αλλά και για τον απλό φιλομαθή αναγνώστη, διότι συγκεντρώνει τα σπουδαιότερα αποσπάσματα που έχουν σωθεί και τα ερμηνεύει, πράγμα σπουδαιότατο για την ιστορία των ιδεών. Επί πλέον δείχνει πολύ καθαρά την εξέλιξη...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...