Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ένα μηδέν ένα, 101 Έλληνες ποιητές

Of the 226 Greek-Cypriot poets I have translated, the Anthology contains 101 names. I have refrained from including poets that I was assigned to translate for anthologies, magazines and cultural events at home and abroad, and not voluntarily translated by me. The limited space afforded each poet ren...

Not to Paradise

Poem Collection Editors Note The miracle worker You have to become strong The pink Balloon About freedom The marsh of Doctrines Look for Education The same womb No to paradise Power Models The pie of the wises The environment of the austerity Creatures looking like man The insane Ner...

I will be Here

"I will be here", the poetess says to her reader and she accompanies him to a sought-after poetic journey full of lyrical rippling and unshakeable truths. Each poem is an experience taken from the tangible reality, delivered in meaningful and plain words; each transformed into a gentle wave of lo...

I will be Here

"I will be here", the poetess says to her reader and she accompanies him to a sought-after poetic journey full of lyrical rippling and unshakeable truths. Each poem is an experience taken from the tangible reality, delivered in meaningful and plain words; each transformed into a gentle wave of lo...

The Divine Fallacy

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Divine Fallacy στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Divine Fallacy, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Lips of Spring

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Lips of Spring στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Lips of Spring, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Hope is Alive

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Hope is Alive στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Hope is Alive, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

When the Birds Fall Silent

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο When the Birds Fall Silent στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το When the Birds Fall Silent, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Third Way

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Third Way στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Third Way, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

A Gong of Awakening

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο A Gong of Awakening στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το A Gong of Awakening, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Three Channels of Love

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Three Channels of Love στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Three Channels of Love, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Eightwind

The Castle Towers and myths, Emblems of conquerors and icons of saints. Their descendants on the markets Count the souls of sacrifice, For centuries now What repaets itself Is history's wonder At the demolition of the temples. Beyond the Castle The sea wreaks revenge On those who enc...

Eyes of Soul

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Eyes of Soul στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Eyes of Soul, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Wildflowers

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Wildflowers στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Wildflowers, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Unforeseen

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Unforeseen στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Unforeseen, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Query Worthty

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Query Worthty στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Query Worthty, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

C. P. Cavafy: The Canon

Sexual desire, political ambition, artistic need: Cavafy has a singular apprehension of how these forces make themselves felt in individual lives. Their inexorability both enthralls and dismays him, and one of the things that gives the poetry its rare steadiness is his ability to penetrate past circ...

Minoa Akra

I. ISLAND Medusa's impression traced on my hand. Octopus embrace signed at my waist. Your children's shape between my legs afloat in sea diffused where the sun cannot reach. To my nails are seashells welded. II. GOULAS The birds' wings waves that beat on our ears on the rock ...

Ecologic Zoophilic

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ecologic Zoophilic στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ecologic Zoophilic, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

ITKA

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ITKA στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ITKA, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...