Βιβλία

Ο Έλληνας Gentleman

Ο Έλληνας τζέντλεμαν υπάρχει και είναι αποδεδειγμένα αρχαίας ελληνικής καταγωγής. Τον αναγνωρίζουμε με άλλο όνομα βεβαίως ως "άριστο" στα κείμενα του Αριστοτέλη - με υπέρτατη αξία την αρετή -, τον διακρίνουμε στις βιογραφίες των "Βίων Παραλλήλων" του Πλουτάρχου, τον προσδιορίζουμε μέσα από μια σειρά...

Watch your Manners in Greece

The reader will discover how to throw flowers at the "bouzoukia"without blinding the singers, how to not outstay his/her welcome when staying as a guest at somebody's house or yacht, how to flirt without receiving a dirty look or a slap from a hot-blooded Greek, how to use his/her hands when eating ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...