Βιβλία

Κορνήλιος Καστοριάδης και το τέλος του κλασσικού εργατικού κινήματος

Ο Καστοριάδης ήταν, σύμφωνα με τον Στίνα, γέννημα-θρέμμα της επανάστασης. Ζωντανός φορέας του επαναστατικού προτάγματος υπήρξε ιστορικά το εργατικό κίνημα.Το τέλος του εργατικού κινήματος δεν επέφερε, για τον Καστοριάδη, και το τέλος του επαναστατικού προτάγματος, αλλά τη διεύρυνση και την αναθεώρησ...

Συμβολή στη φιλοσοφία της εργασίας

[...] Η "Συμβολή στη φιλοσοφία της εργασίας" περιλαμβάνει δύο πραγματείες μου, ως πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος, και μια τρίτη πραγματεία μου ως παράρτημα. Η πρώτη πραγματεία δημοσιεύθηκε το 1983, η δεύτερη το 1987. Και οι δύο έχουν αντικείμενο την εργασία. Με τη συνδημοσίευσή τους εμφανίζονται κάπο...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...