Βιβλία

Φιλοσοφικός νατουραλισμός

O David Papineau υπερασπίζεται τη νατουραλιστική θέση ότι τα ανθρώπινα όντα και οι νοητικές τους ικανότητες είναι αναπόσπαστα τμήματα του φυσικού κόσμου που περιγράφεται από την επιστήμη. Ο Papineau δείχνει το πως τα κεντρικά χαρακτηριστικά του νου - συνείδηση, νόημα και γνώση - μπορούν να γίνουν κα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...