Βιβλία

Πάμε βιβλιοθήκη

[...] Ως συνεργάτης του ΙΝ.Β.Α. και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από το 1997 ανέπτυξα και συμμετείχα σε πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις για το βιβλίο σε συνεργασία κυρίως με Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις δημιουργήθηκε και ενσωματώθηκε αρμονικά το πα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...