Βιβλία

Άτμα Νιρβρίτι

Τίποτα δεν κρύνει τη συνείδηση. Είναι παρούσα σε όλες τις νοητικές δραστηριότητες: στη σκέψη, στη θλίψη, στην ηδονή, στον πόνο κλπ. Όλοι οι άνθρωποι συνεχίζουν τις δραστηριότητες της ζωής τους μέσα στη συνείδηση. Ένας άνθρωπος πιστεύει ότι είναι δέσμιος αυτό τον κάνει δυστυχισμένο έτσι αναζητεί ...

Η διχασμένη συνείδηση

Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας κάνει μια βαθιά ανάλυση κυρίως πρακτική-αλλά και θεωρητική- του συνειδησιακού διχασμού του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για μια σφαιρική θεώρηση των βιολογικών, κοινωνικών και πολιτικών αιτίων, που έχουν σαν συνέπειά τους τη διάσπαση και το διχασμό του ανθρώπου σα συνε...

Μέθοδος και συνείδηση

Το ερώτημα που απασχολεί στην παρούσα μελέτη τον Θεόδωρο Πενολίδη είναι εκείνο που τίθεται επανειλημμένα από ολόκληρη τη νεότερη φιλοσοφία: το ερώτημα για την αληθή γνώση και τη μέθοδο που διασφαλίζει την επαρκή και πρόσφορη πρόσβαση της γνωστικής συνείδησης στο αντικείμενο. Η συνισταμένη των απαντή...

Τα άμεσα δεδομένα της συνείδησης

Επιλέξαμε κάτι κοινό στη μεταφυσική και στην ψυχολογία, το πρόβλημα της ελευθερίας. Επιχειρούμε να υποστηρίξουμε ότι κάθε διάλογος ανάμεσα στους αιτιοκράτες και στους αντιπάλους τους υπονοεί μια πρότερη σύγχυση της διάρκειας με την έκταση, της διαδοχής με την ταυτοχρονία, της ποιότητας με την ποσότη...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...