Βιβλία

Οδηγός βιβλιοθηκών Ελλλάδος

Περιέχει: - Δημόσιες Βιβλιοθήκες - Δημοτικές Βιβλιοθήκες - Κοινοτικές Βιβλιοθήκες - Βιβλιοθήκες Οργανισμών και Τραπεζών - Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες - Βιβλιοθήκες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ - Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες....

Ελληνική βιβλιοθήκη

[...] Η συλλογή αυτή, τόσο ως προς την αριθμητική της έκταση όσο και ως προς το περιεχόμενό της, αντιπροσωπεύει όλο το φάσμα των πνευματικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων της διασποράς, των κοσμικών αλλά και των ανθρώπων της Εκκλησίας, για μία περίοδο που οριοθετείται από την πρώιμη Αναγέννηση, ως τα ύ...

Έντυπα παλαιά της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1532-1800)

Τον Οκτώβριον του 1990 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εώρτασε την συμπλήρωσιν πενήντα ετών από της ιδρύσεως της με τετραημέρους εκδηλώσεις, αι οποίαι ετέλουν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μεταξύ των διοργνανωθεισών εκδηλώσεων ήτο και η Έκθεσις Παλαιώ...

Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου

Με τηv έκδοση τού κατάλογου της βιβλιοθήκης της Σχολής της Αγίας Τριάδος, μία επιθυμία πολλώv xρόvωv γίνεται, επιτέλους, πράξη. Ένας πvευματικός θησαυρός, ερμητικά κλειστός για τόσα xρόvια αvάμεσα στους τέσσερις τοίχους της σχολής, φαvερώvεται σήμερα, ουσιαστικά, για πρώτη φορά στο ευρύτερο κοιvό, ...

Τα σουλτανικά έγγραφα της βιβλιοθήκης 1721-1909

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα σουλτανικά έγγραφα της βιβλιοθήκης 1721-1909 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα σουλτανικά έγγραφα της βιβλιοθήκης 1721-1909, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η βιβλιοθήκη του Νίκου Καζαντζάκη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

[...] Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα βιβλία, τα περιοδικά και τα έντυπα που έχουν παραχωρηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το νέο τούτο βιβλίο, το οποίο προστίθεται στον πλούσιο κατάλογο των εκδόσεων της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, θα είναι πολύτιμο βοήθημα για τους ειδικούς μελετητές της ...

Κατάλογος των εντύπων της βιβλιοθήκης Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού Θήρας και Παναγίας Καλαμιωτίσσης Ανάφης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κατάλογος των εντύπων της βιβλιοθήκης Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού Θήρας και Παναγίας Καλαμιωτίσσης Ανάφης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κατάλογος των εντύπων της βιβλιοθήκης Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού Θήρας και Παναγίας Καλαμιωτίσσης Ανάφης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χιακή συλλογή βιβλίων Φιλίππου Π. Αργέντη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χιακή συλλογή βιβλίων Φιλίππου Π. Αργέντη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χιακή συλλογή βιβλίων Φιλίππου Π. Αργέντη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...