Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης

Σ' αυτό το δοκίμιο-έκκληση, υπό τον τίτλο "Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης", ο μεγαλύτερος εν ζωή Γερμανός φιλόσοφος, ο Γιούργκεν Χάμπερμας, αναλύει το "κατασκευαστικό λάθος" της Ευρωζώνης και προτείνει λύσεις για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, που φαίνεται ότι αποτυγχάνει με θλιβερές συνέπειες για τους λαού...

Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης

Σ' αυτό το δοκίμιο-έκκληση, υπό τον τίτλο "Για ένα σύνταγμα της Ευρώπης", ο μεγαλύτερος εν ζωή Γερμανός φιλόσοφος, ο Γιούργκεν Χάμπερμας, αναλύει το "κατασκευαστικό λάθος" της Ευρωζώνης και προτείνει λύσεις για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, που φαίνεται ότι αποτυγχάνει με θλιβερές συνέπειες για τους λαού...

Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνθήκη της Ρώμης του 2004

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνθήκη της Ρώμης του 2004 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνθήκη της Ρώμης του 2004, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το συνταγματικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το συνταγματικό "τέλος" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το συνταγματικό "τέλος" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το σύνταγμα του 2001 και τα δικαιώματα του ανθρώπου

Διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις -Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. -Φυλετικές διακρίσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία -Δικαιώματα και νέες τεχνολογίες -Ανεξάρτητες Αρχές...

Απλοποιημένη επιτομή της ευρωπαϊκής συνταγματικής συνθήκης

Το παρόν έργο εκδίδεται γιατί, ανεξάρτητα από την τελική τύχη του Σχεδίου, το κείμενό του παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. Δυστυχώς όμως το κείμενο αυτό είναι δαιδαλώδες, πολύπλοκο, με πολλές επαναλήψεις και παραπομπές και πλήθος κουραστικών και όχι απαραίτητων για ένα Σύνταγμα λεπτομερειών. Ήταν ...

Το ευρωπαϊκό σύνταγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ευρωπαϊκό σύνταγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ευρωπαϊκό σύνταγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η κύρωση της Συνθήκης για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης από τη Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η κύρωση της Συνθήκης για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης από τη Βουλή των Ελλήνων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η κύρωση της Συνθήκης για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης από τη Βουλή των Ελλήνων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

A Constitution for Europe

[...] Believing that Europe, reunited after bitter experiences, intends to continue along the path of civilisation, progress and prosperity, for the good of all its inhabitants, including the weakest and most deprived; that it wishes to remain a continent open to culture, learning and social progres...

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Σχεδόν μισό αιώνα (46 χρόνια) μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, η αρχική "Ευρωπαϊκή ιδέα" εξελίσσεται σε μια διαδικασία ενοποίησης ολόκληρης της Ηπείρου. Συντελείται, στο διάστημα αυτό, η πέμπτη και μεγαλύτερη διεύρυνση της ευρωπαϊκής οικογένειας, με την ένταξη δέκα νέων μελών, γεγονός μείζονος ιστορικής σ...

Το σύνταγμα της Ευρώπης

[...] Πεπεισμένοι ότι η Ευρώπη, επανενωμένη πλέον μετά από οδυνηρές εμπειρίες, προτίθεται να ακολουθήσει την οδό του πολιτισμού, της προόδου και της ευημερίας, για το καλό όλων των κατοίκων της, ακόμη και των πλέον ευάλωτων και των πλέον αδυνάτων· ότι επιθυμεί να παραμείνει ήπειρος ανοικτή στον πολι...

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

"Εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου". Με αυτά τα λόγια στην αρχή το...

Ευρωπαϊκό σύνταγμα και ευρωπαϊκή ενοποίηση

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, το περιεχόμενο (θεσμικές καινοτομίες, μεταρρυθμίσεις, πολιτικές, κλπ.) του Ευρωπαϊκού Συντάγματος (Συνταγματικής Συνθήκης) που υπογράφτηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004. Επιχειρεί, επίσης, να προσδιορίσει τη συμβολή του Συντάγματος στη...

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Ο ανά χείρας τόμος προσφέρει μία ιδιαίτερα κατατοπιστική και χρήσιμη ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Στις σελίδες του αναδεικνύονται οι συντελούμενες αλλαγές και επισημαίνονται οι βασικές επιλογές που θα προσδιορίζουν το νέο ενωσιακό θεσμικό οικοδόμημα. Οι βασικές επιλογές του Συντάγματος οργαν...

Η ελληνική προβληματική για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική προβληματική για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική προβληματική για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ευρωπαϊκό σύνταγμα

Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος που προήλθε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση -που συγκάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λάακεν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001- διατηρεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κοινοτικής μεθόδου, θέτει τις βάσεις σχηματισμού μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής βούλησης και δίνει...

Το ευρωπαϊκό σύνταγμα

"Χρώμεθα γαρ πολιτεία... και όνομα μεν δια το μη ες ολίγους αλλ’ ες πλείονας οικείν δημοκρατία κέκληται". (Θουκυδίδης Β, 37) Με αυτά τα λόγια -τον ορισμό της δημοκρατίας κατά τον Θουκυδίδη- ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης, άρχισε την παρουσίαση...

Ευρωπαϊκό σύνταγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωπαϊκό σύνταγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωπαϊκό σύνταγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...