Βιβλία

Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης της κας. Μάρας Σοφία για τον προηγούμενο νόμο των αυθαιρέτων ν.4178/2013, η συγγραφέας προχωρά στην νέα της έκδοση για τον νέο νόμο των αυθαιρέτων όπως αυτός τροποποιήθηκε βάση του τελευταίου νομοσχεδίου Ν.4495/2017 και αφορά τον έλεγχο και την προστασία του δομη...

Ο νέος νόμος αυθαιρέτων

Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση κατ' άρθρο τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 περί Ελέγχου και Προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος, Πλαίσιο Δόμησης, Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, Κοινόχρηστοι...

Το δίκαιο των ακινήτων

Στον παρόντα πέμπτο τόμο της σειράς του Δικαίου των Ακινήτων περιλαμβάνονται μία εκτεταμένη μονογραφία του Β. Τσούμα που αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς της Χώρας, μετά την εισαγωγή των καινούριων ρυθμίσεων του Ν 4030/2011 και έξι συντομότερες, καλύπτουσες τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του αναδ...

Το δίκαιο των ακινήτων

Με τον παρόντα τόμο από τη σειρά Ειδικά Θέματα του Δικαίου υπό τον τίτλο "Πολεοδομία - Δόμηση" παρουσιάζεται μία ιδιαίτερα σημαντική ύλη από το Δίκαιο των Ακινήτων: η πολεοδομία και η δόμηση. Μετά το πλήθος των νομοθετικών εξελίξεων που παρατηρήθηκαν στο δίκαιο της δόμησης μέσα στο 2011, κυρίως με τ...

Πολεοδομία

Η παρούσα τέταρτη έκδοση του έργου έχει σημαντικά μεγαλύτερη έκταση από την τρίτη σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια (σελ. Ι έως ΧΧΙΙ και 1 έως 425, έναντι σελ. Ι έως ΧΙΧ και 1 έως 342 εκείνης). Η αύξηση του περιεχομένου της κρίθηκε απαραίτητη για να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, προσαρμογές, συμπληρώσεις ...

Χωροταξική πολεοδομική νομοθεσία

Ο παρών δεύτερος τόμος του έργου "Χωροταξική πολεοδομική νομοθεσία", της Γ. Γιαννακούρου αναπλ. καθηγήτριας Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν το Δίκαιο της Δόμηση...

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολεοδομία

Η παρούσα τρίτη έκδοση είναι βελτιωμένη και επαυξημένη σε όλο σχεδόν το περιεχόμενο του βιβλίου. Στο μέρος πρώτο βελτιώθηκε η εισαγωγή στον φυσικό σχεδιασμό και τις επιστήμες του χώρου, βελτιώθηκαν δε και διαφοροποιήθηκαν η έννοια και το περιεχόμενο των όρων αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο Μέρος ...

Πολεοδομία

Η παρούσα β΄ έκδοση έχει συμπληρωθεί και επεκταθεί κατά πολύ, σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια, ώστε να είναι ενήμερη σε νεώτερες εξελίξεις σε καίρια θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδος (αποφάσεις της 6.12.2007 και 21.2....

Δίκαιο και πολιτική του χωροταξικού σχεδιασμού

Η παρούσα έκδοση επιχειρεί μία διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων του χωροταξικού σχεδιασμού και της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. Τούτο είναι φυσικό δεδομένου ότι απευθύνεται, καταρχήν, στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπ...

Πολεοδομικές εφαρμογές

Το βιβλίο γράφτηκε για να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα των πολεοδομικών εφαρμογών από οποιαδήποτε θέση. Περιλαμβάνει κατηγορίες μελετητικών πτυχίων σε συσχέτιση με το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμοσμένης Πολεοδομίας. Κάνει αναφορά σε υπερκείμενες ...

Πολεοδομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολεοδομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολεοδομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολεοδομικές αρμοδιότητες και Σύνταγμα

Στο ζήτημα που εξετάζεται στον παρόντα τόμο κυριαρχεί μια στείρα κατανόηση των θεσμών. Μια πρόσληψη τους που αποβαίνει αδιέξοδη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "αυτιστική", αφού η ευθύνη μετακυλύεται από το Συμβούλιο Επικρατείας στην κυβέρνηση και το νομοθέτη και, τανάπαλιν, από την κυβέρνηση και τ...

Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολεοδομική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολεοδομική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολεοδομική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτιστικό περιβάλλον, χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτιστικό περιβάλλον, χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτιστικό περιβάλλον, χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...