Βιβλία

Επαγγελματικό δίκαιο του συμβολαιογράφου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επαγγελματικό δίκαιο του συμβολαιογράφου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επαγγελματικό δίκαιο του συμβολαιογράφου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας συμβολαιογράφων

Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων της σειράς "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" περιλαμβάνει το Νόμο 2830/2000 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας, καθώς και την Εισηγητική και Αιτιολογική Έκθεση αυτού. Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων είναι πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τους νόμους 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2-3-2011) και 4038/2012 (ΦΕΚ...

Πανδέκτης συμβολαιογραφικής λειτουργίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα είκοσι ένα από τα είκοσι επτά κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία ισχύει και εφαρμόζεται ο θεσμός του συμβολαιογράφου "λατινικού τύπου", σύμφωνα με τον οποίο ο συμβολαιογράφος (πάντοτε νομικός) επιλέγεται με αυστηρές διαδικασίες και κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθ...

Συμβολαιογραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδη

[...] Ο συμβολαιογράφος δεν υπήρξε απλά ο συντάκτης αλλά και ο φύλακας των συμβολαίων που συνέτασσε και τα οποία παραδίδονταν από συμβολαιογράφο σε συμβολαιογράφο. Το αρχείο του "συμβολαιογραφούντος" ειρηνοδίκη Καρδίτσας Σοφοκλή Οιταιοκαρύδη άρχισε να δημιουργείται τις πρώτες μέρες μετά την προσάρτη...

Επαγγελματικό δίκαιο του συμβολαιογράφου

Με το "Επαγγελματικό δίκαιο του συμβολαιογράφου" επιχειρείται η πλήρης κατά το δυνατόν ενημέρωση των Συμβολαιογράφων με τη συστηματική παράθεση τόσο του Συμβολαιογραφικού Κώδικα (Ν 2830/2000), όσο και των σχετικών με αυτόν θεμάτων. Το έργο περιλαμβάνει 141 νομοθετήματα, ενημερωμένα και κωδικοποιη...

Κώδικας Συμβολαιογράφων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας Συμβολαιογράφων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας Συμβολαιογράφων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας συμβολαιογράφων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας συμβολαιογράφων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας συμβολαιογράφων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας συμβολαιογράφων και ειδικοί συμβολαιογραφικοί νόμοι

Γενεσιουργό λόγο της συλλογής αυτής αποτελεί η αναμφισβήτητη ανάγκη για συγκέντρωση των επιμέρους διατάξεων, που αφορούν το συμβολαιογράφο, λόγω των συνεχών νομοθετικών μεταβολών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες και δρομολόγησαν μία νέα εξελιγμένη συμβολαιογραφική πρακτική. Έτσι, το έρ...

Κώδικας συμβολαιογράφων

Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το Νόμο 2830/2000 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας, καθώς και την Εισηγητική και Αιτιολογική Έκθεση αυτού. Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων είναι πλήρως ενημερωμένος με τους Νόμους 2915/2001, 2993/2002, 3060/2002 και 3160/2003 (ΦΕΚ Α΄ 16...

Κώδικας συμβολαιογράφων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας συμβολαιογράφων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας συμβολαιογράφων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συμβολαιογραφικός κώδικας

-Σχόλια, νομολογία, βιβλιογραφία -Εισηγητική και αιτιολογική έκθεση -Προϊσχύσαν δίκαιο -Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο...

Κώδικας συμβολαιογράφων

Κώδικας Συμβολαιογράφων με Εισηγητική και Αιτιολογική Έκθεση (Ν 2830/2000, ΦΕΚ Α΄ 96/16.3.2000), Συμβολαιογραφικές Εταιρίες (ΠΔ 284/1993, ΦΕΚ Α΄ 123/27.7.1993), Προσαρτώμενα έγγραφα συμβολαίων, Βιβλία συμβολαιογράφων, Άλλες υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, Παράρτημα Νομολογίας....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...