Βιβλία

Το σχέδιο του νέου σωφρονιστικού κώδικα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το σχέδιο του νέου σωφρονιστικού κώδικα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το σχέδιο του νέου σωφρονιστικού κώδικα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων

Το έργο αυτό προσεγγίζει μέσα από έξι μεγάλες θεματικές ενότητες ζητήματα που άπτονται της μεταχείρισης προσώπων, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Διερευνάται η νομική και η πραγματική τους κατάσταση από τη σύλληψη μέχρι και την απόλυσή τους και τα δικαιώματα που θεμελιώνονται στη φυσική τους προσωπικότ...

Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα

Στόχος της παρούσας έκδοσης δεν είναι μόνο η ενημέρωση με τις μεταρρυθμίσεις και τα νέα νομοθετήματα, αλλά και ο εμπλουτισμός με πρόσθετα χρήσιμα κείμενα. Εκτός από τον Σωφρονιστικό Κώδικα και τα λοιπά νομοθετήματα ο αναγνώστης μπορεί να βρει τους Κανονισμούς των Σωφρονιστικών καταστημάτων (Γενι...

Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα

Η παρούσα δεύτερη έκδοση κρίθηκε αναγκαία μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η οποία και κατέδειξε το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιβλίο, καθώς και μετά την ψήφιση νέων νομοθετημάτων τα οποία έπρεπε να συμπεριληφθούν στα ήδη υπάρχοντα κείμενα, είτε αυτούσια είτε ως τροποποιητικά επί μέρους ...

Σωφρονιστικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σωφρονιστικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σωφρονιστικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...