Βιβλία

Πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο

Στο πλαίσιο του "Αρχείου Γεφυριών Ηπειρώτικων", μιας πολυετούς προσπάθειας καταγραφής και μελέτης όλων των γεφυριών της Ηπείρου -καλύτερα να πω της Πίνδου- προγραμμάτισα και πραγματοποίησα, τα τελευταία χρόνια, σειρά αποστολών και στη Βόρεια Ήπειρο (Αλβανία). Στόχος, να καταγραφούν και τα εκεί πέτρι...

Γέφυρες

Η αρχιτεκτονική των γεφυριών είναι η υψηλότερη μορφή κατασκευαστικής τέχνης. Παράλληλα με τη συμβολική τους αξία, ο σχεδιασμός και η κατασκευή γεφυριών έχει υπάρξει ένα πεδίο ερευνών για νέες τεχνολογίες και υλικά. Οι γέφυρες έχουν με σαφήνεια χαρακτηρίσει διαφορετικές ιστορικές εποχές και έχουν ανα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...