Βιβλία

Διδάσκω πιάνο

Η συγκεκριμένη αναφορά μέσω του γραπτού λόγου στο βιβλίο της κ. Παρρήση διέπεται, ουσιαστικά, από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έκδοσης, ως προϊόντος των πηγαίων εμπειριών και της σύνθετης προσωπικότητας της συγγραφέως. Πρόκειται για το προϊόν των δικών της προβληματισμών και ερωτημάτων, απόψεων και ε...

Ψυχολογία και μουσική ανάλυση της τεχνικής του πιάνου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψυχολογία και μουσική ανάλυση της τεχνικής του πιάνου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψυχολογία και μουσική ανάλυση της τεχνικής του πιάνου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρομαντική εποχή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρομαντική εποχή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρομαντική εποχή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πιανιστική τέχνη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η πιανιστική τέχνη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η πιανιστική τέχνη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Αυτού Μεγαλειότης το πιάνο

Το βιβλίο αυτό ερευνά και περιλαμβάνει την ιστορία και το παρελθόν του πιάνου, όλους τους μεγάλους συνθέτες από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι τις ημέρες μας, με ιστορικά, μουσικολογικά, κριτικά και αισθητικά σχόλια. Ακόμη, πολλές μορφολογικές και καλολογικές αναλύσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο της π...

Σπουδές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σπουδές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σπουδές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεωρία του πιάνου-αρμόνιου και η πρακτική τους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεωρία του πιάνου-αρμόνιου και η πρακτική τους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεωρία του πιάνου-αρμόνιου και η πρακτική τους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...