Βιβλία

Λεξικό διοικητικών μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων 1912-2001

Στο λεξικό αυτό καταγράφονται ανά Δήμο και Κοινότητα όλες τις Διοικητικές μεταβολές που συνέβησαν σε αυτούς από την αρχική σύστασή τους (1912, Νόμος ΔΝΖ') έως την πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση (Ν. 2539/1997 - "Ι. Καποδίστριας") ...

Λεξικό διοικητικών μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων 1912-2001

Στο λεξικό αυτό καταγράφονται ανά Δήμο και Κοινότητα όλες τις Διοικητικές μεταβολές που συνέβησαν σε αυτούς από την αρχική σύστασή τους (1912, Νόμος ΔΝΖ') έως την πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση (Ν. 2539/1997 - "Ι. Καποδίστριας") ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...