Βιβλία

Δομικές μηχανές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δομικές μηχανές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δομικές μηχανές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανήματα χωματουργικών έργων

Χωματουργικά έργα (ή χωματισμοί) ονομάζονται τα έργα που έχουν να κάνουν με: Την αναμόχλευση εδαφών. - Την εκσκαφή εδαφών. - Τη φόρτωση υλικών. Τη μεταφορά υλικών. - Την εξασφάλιση από κάθε κίνδυνο ανθρώπων και περιουσιών λόγω ακριβώς των εκτελούμενων χωματουργικών έργων. - Τον εκβραχισμό. - Τ...

Ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα

Το βιβλίο απευθύνεται σ όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν σχετικά με τα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα. Αποτελείται από δύο μέρη όπου εξετάζονται τα μηχανήματα «ασυνεχούς μεταφοράς» και «συνεχούς μεταφοράς». Δίνονται περιγραφή, βασικοί υπολογισμοί και γενικά μια βαθιά επισκόπηση των διαφόρ...

Μηχανήματα τεχνικών έργων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανήματα τεχνικών έργων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανήματα τεχνικών έργων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...